Puisi-puisi Komang Juniarti Widyasanti: Watugunung, Dwi Kerahayuan

Gagambaran I Gedé Putra Ariawan

Watugunung, Dwi Kerahayuan

Bali asri, Bali lestari...
ring rahinané puniki
makéh mantra suci sané ngelilingin
jagat Déwatané puniki
            “Om, Saraswati namostu bhyam”
            “Om, Namah Siwa ya”
Wuku watugunung, sasih kadasa....
Déwi Saraswati miwah,
Sang Pendipta.
Dwi kerahayuan....
            Girang, liang kerasa di hati
            manusa nincapang sradha bakti
            manusa nglaksanayang catur brata
            saha ngaturang....
            suksmaning manah widya dharma
            miwah ngulah kala sarwa
            mangda rahajeng kawekasan....

05-012-2018

Sayong Masawang Selem

liang-liang
anak cerik sing nawang apa,
ngigel- ngigel girang
sekadi joged kembang girang
atine nak mula liang...
            tawang kéh?
            sing madaya!
unduk idup awaké,
lakar kéné
sayong teka!
ngembur awaké...
liang-liang atiné
jani buka kaiket baan sayongé
            Dot ngelidin..
            Dot ngebenehang
Nanging....
ngudiang mara awaké sadar?
ilang kenyem manis
sebet keneh mangiis...

05-02-2018Tiang Seken Takut

kenyem manis....
saking manah sané sujati
keneh cara panah malecat
ningalin kenyem manis
Bliné...
     Rindu..
     nganti peteng
Tiang nawang
nengil-nengil
bli ngerayangin ipian tiangé
makenyem manis
     Nanging...
     yén suba bli,
    Maseragam
    Maadat
    Makostum..
jejeh atin tiang!
négative thinking tiang...
takut bli ulung,
ajak maseragam cara bli
       Bli pepes nyambatang,
       tresna tekén tiang....
       kéto masih
       tiang tresna tekén bli
       tiang seken takut...               

06-03-2018


Komang Juniarti Widyasanti
mahasiswa Sastra Bali Udayana Semester V. Asal Saking Sukawati, Gianyar.

No comments