252 Guru SD miwah SMP Nyarengin Pelatihan Révitalisasi Basa Daérah Bali

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, lan Téknologi (Kemendikbudristék) ngalaksanayang parikrama Merdéka Belajar épisode 17: Révitalisasi Bahasa Daérah. Révitalisasi puniki kalaksanayang olih Badan Bahasa antuk makudang-kudang paletan. Silih tunggilipun Pelatihan Révitalisasi Bahasa Daérah majeng ring guru SD miwah SMP pinaka tunas bahasa ibu ring 12 provinsi. Provinsi Bali wantah silih tunggil provinsi sané kajudi.

“Pelatihan Révitalisasi Bahasa Daérah Bali warsa 2022 puniki kasarengin antuk 252 pamilet saking kepala sekolah, pengawas, guru SD miwah SMP ring Provinsi Bali. Parikrama puniki kalaksanayang limang rahina, 26 – 30 Juni 2022 ring Prime Plaza Hotel, Sanur, Dénpasar,” baos Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Hérawati, ring acara pamungkah pelatihan, Redité (26/6/2022).

Parikrama punika kapungkah antuk Asistén Pemerintah miwah Késra Setda Provinsi Bali, I Gedé Indra Déwa Putra. Taler karauhin angga uleman minakadi Sékretaris Badan Bahasa Kemendikbudristék, Hafidz Muksin; lan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristék, Fahturahman.

Hérawati nganikaang, program Révitalisasi Bahasa Daérah maduwé tatujon sumangdané kramané sayan akéh sané mabasa daérah sarahina-rahina. Parikrama puniki taler pinaka jalaran anggén nincapang kawéntenan para angga penutur aném basa daérah.

“Pewarisan basa miwah sastra daérah punika patut kalaksanayang, utaminnyané majeng ring génerasi milénial sumangdané ipun setata ngajegang tur nganggén basa daérah puniki. Mangda nénten kantos ical," Hérawati ngawewehin.

Manut ipun, pelindungan basa daérah sané kalaksanayang antuk parikrama Révitalisasi Bahasa Daérah puniki sujatinnyané maduwé kutus paletan. Risampuné rapat koordinasi, kalaksanayang Training of Trainers (ToT) sané kamiletin antuk guru utama, guru utama raris nuladang majeng ring guru/komunitas, pembelajaran ring kelas/komunitas, pemantauan, Féstival Bahasa Ibu Tingkat Kabupatén/Kota, Féstival Bahasa Ibu Tingkat Provinsi, miwah publikasi.

Hafidz Muksin nganikaang, kebijakan Merdéka Belajar épisode 17 sampun sapatutnyané kadukung olih pemangku kepentingan miwah ékosistem pendidikan. Sumangdané para penutur aném prasida manados penutur aktif mabasa daérah. Salanturnyané penutur aném puniki pacang maduwé pikayunan malajah basa daérah tur ngalimbakang antuk média sané kasenengin. 

“Sangkaning punika, titiang mapangapti sumangdané pemerintah daérah prasida ngalaksanayang modél pelindungan basa daerah sané manut ring kahanan genahnyané soang-soang,” baosipun.

Rikala ngalaksanayang révitalisasi basa daérah puniki, Balai Bahasa Provinsi Bali taler kasarengin antuk Dinas Pendidikan kabupatén/kota sa-Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan, para pakar/maéstro, Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) basa daérah, miwah Kelompok Kerja Guru (KKG) basa daérah. 

Hafidz taler mapangapti mangda pemangku kepentingan prasida saling dukung, saling ngicénin stratégi, miwah inspirasi rikalaning nuldulin aném-anémé mangda malajahin tur nganggén basa daérah.

Lianan ring punika, Fahturahman nganikaang, révitalisasi basa daérah patut kalaksanayang duwaning saking 718 basa daérah ring Indonésia, akéhan sampun kritis tur tambis-tambis ical. Sangkaning indiké punika, révitalisasi basa daérah puniki dados uratian Kemendikbudristék. Warsané puniki, basa daérah sané ka-révitalisasi ring 12 provinsi luiripun Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, miwah Papua.

Pemerintah Provinsi Bali sané kaangganin antuk Asistén Pemerintah lan Késra, Gedé Indra ngicénin aprésiasi marep ring Kemendikbudristék sané sampun ngalaksanayang révitalisasi basa daérah puniki. “Dumogi prasida mawiguna ring kramané sami. Parikrama puniki mangda kadadosang galah ngamedalang daging pikayun tur katuladang majeng ring para sisiané sami. Iraga sareng sami patut bangga dados krama Bali," sapunika pabesen ipun. 

 

No comments