Puisi-puisi I Gedé Angga Para Darma; Yadnya

Sumber Gagambaran; www.freepik.com

Yadnya

Mayadnya kadasarin antuk manah lascarya
Ampura boya ja tiang nasikin sagara
Santukan punika sané munggah ring sastra
Boya sangkaning sami wah, yadnya punika katrima
Pang ten yadnyané ulian mamaksa

Punika percuma
Duaning tan sami anaké pateh prasida
Sané prasida sampun ja
Sané tan prasida mangda nyidang masih mayadnya sasida-sidané iya

Sané penting baktiné kaaturin Ida
Sampunang sami kaseragamanga
Santukan pelangi punika melah sangkaning kaberagaman


Saraswati

Sarwa sastra mangkin kaulati
Anggén dasar pikayunémangda shanti
Rasa manyama satata ring ati
Apanga sida nemu prakanti
Sradha bakti anggén ngulati
Waluyaning jagat sané sutrepti
Ané tan wéntén mamati-mati
Taler mangda prasida molihang jayanti
Indiké punika sami mangda kaulati
Ring rahina saraswati

I Gedé Angga Para Darma
KUBU, 21 Januari 2017


I Gedé Angga Para Darma
mangkin kantun kuliah ring Jurusan Pendidikan Matematika Undiksha. Polih jayanti II nyurat cerpen basa Bali PKB XLI warsa 2019.

No comments