Puisi-puisi I Ketut Sandiyasa; Pis Toris

Sumber Gagambaran; pixabay.com

Pis Toris

Toris  liu ngaba  pipis
Ngaé nak bali nyujur manis
ngalap pipis toris
nanging tusing makejang bisa basa inggris
ulian pongahé  gigis
ngaé tetep naar uyah lengis

pis toris
tusing setata ngaé gemuh
anak digunung lan désa tileh munuh
lacuré mapunduh
lacur nak mali tuara sida nyujuh
pis toris duang keluhkuhDolar

ulian dolar
ngaé  égar
tindak rumasa  gangsar
nanging tanpa sadar
ada ané matilar
pasisi babar
pasisi maurug ulian dolar
abing tiding sami tan éling

ulian dolar
pacang kaalap pamuput suung
karang  suwung
pasisi béji segara makurung
cariké pacang puyung
sami pacang dadi kidung
sami pacang dadi tutur imalu dugasnu suungKatuturan Jinah

Peteng lemah
Diguminé linggah
Ada ané kaborosin
Wantah jinah
Kanti ngéndah polah-polah

Morosinan jinah kadirasa galah telah
Nanging tawah
Jinahé telah ngulurin indria katah
Jinah kocap ngaé liang
Nanging sampunké uning wénten sané ilang
Apa di jinahé nongos liang
Yén kéto ngujang jinah katah
Nanging tuara bungah
Nanging akidik jinah
Bungah ring manah
Sapuniké katuturan jinah
Yén kamanah sampunang dados panjak jinah
Nagging jinah anggén ngaturang ayah
Pacang bekel ka gumi wayah
Duaning utang tan telah-telah.Macet

            Kangin kauh
            Jaran jaran besi mapunduh
            Kaja kelod
            Jaran jaran besi marérod
            Mekejang ngalih selah apang elah
            Ulian galah lakar telah
           
            Keprat keprit
            Pada nyerit
            Saling cureng mangereng
            Montor saling odor
            Tusing ngidaang nglempasin
             Serat seret ngawi rered aget


                      
 Ulian Buung

            Keneh magantung
            Nanging makungkung
            semara ané puyung
            Sekadi ring don candungé
            Pangapti nemuang rasa ané makutang
            Kambang sakadi katang katang
            Ulian buung nyangkepang tresnaI Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

1 comment:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete