Puisi Mas Rusciradéwi: Petapa Aksara

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Petapa Aksara

(majeng IDK Raka Kusuma)

 

Boya wantah ring paban kapuja

Pinaka petapa,

aksara linggihang ratu ring angga

Dados sabda bayu idep ngrangsukin sastra

Ngebekin ambara

Manyapa-nyapa

Masisya-sisya

Mawirama tresna

 

kantos ka pabinan

kantos ka pabinan

 

Kasayang-sayang

Kabayang-bayang

Raris ibuk uyang

Lontaré maguyang

Aksarané  ngumbang

 

Ngambar bulan purnama

Ngeduk sarin-sarin guna

Maburatwangi

Maburatwangi

 

Petapa aksara sujati

mamargi durus mamargi

Mawali

Budal ka genahé medal

 

No comments