Ganda Sari

Ganda Sari

Murdan Cakepan    : Ganda Sari
Pangawi                  : Madé Sanggra lan Nyoman Manda
Kawedar Antuk      : Yayasan Wahana Dharma Sukawati Yayasan
Dharma Budaya Gianyar
Warsa                      : 1973
Tebel                       : 46 kaca

Sangkaning rasa tresnané ring seni lan budaya Bali khususné sastra Bali modéren, ngawinang kalih pangawi inggih punika Madé Sanggra lan Nyoman Manda sané pepes katemu rikala dados anggota DPRD TK II Gianyar lan setata nyurat puisi sané kamuat ring Nusa Tenggara, mupulang puisi-puisi Balinnyané punika lan kawedar ring cakepan sténsilan duk tanggal 23 Méi 1997 mamurda “Ganda Sari”. “Ganda Sari” puniki wantah pupulan puisi Bali modéren kapertama sané kawedar sané nénten mapaiketan sareng sayembara. Kaping ajeng cakepan puniki madaging pengantar saking Listibya Kabupatén Gianyar warsa 1973 lan prakata saking Yayasan Dharma Budaya Gianyar. Sasusan punika kalanturang antuk pitulas puisi kakawian Madé Sanggra ring kaca kaping 9-27 lan pitulas puisi Nyoman Manda ring kaca kaping 29-46.

NB: Reriptan puniki kabasabaliang olih Putu Supartika saking Blog Pondok Tebawutu

No comments