Puisi Putu Sedana; Mati Nguda

Gagambaran Dewa Gde Purwita; Sumber: dewagdepurwita.wordpress.com
Mati Nguda
Olih: Putu Sedana

madiané magantung senjata lanang
sirahé matekes bendéra, gelah
barak-barak karsané maules kenyung
putih-putih karsané tulus-mulus.

tegal parigkung katerebak tan sawetara
matatah mirah parangan
ngrobok duin urip
mirib mapinunas jelap lekad apang maan buka kéto
sambilanga sing nawamg nyén nundén muah ngajinin

inget sukuné pancer gumi
sukané aketi mabakti kén pertiwi
takut suarané sing katimpalan
masuriak nyerit belanda musuh kai
suara barak suria barak laksana barak.

anggené tidong gelah
kentelan serbuk tanah
idupé tungkulang suling tawah
atmané sing dadi puun
ngawewehin suarané tandicadik
musuhé katon kelepon
lantas nerumbag pagelaran yuda
masuriak nyerit belanda musuh kai
kanti nepukin unduk buka jani.

madiané magantung sanjata lanang
sirahné matekes bendéra gelah
marengin kenyitan apiné kuning bering
nyohsoh maserah angga marep pertiwi
magrebiug
tangkahé bolong.

barak-barak lambéné maules kenyung
putih-putih karsané tulus mulus
ambuné sumirit ngebekin jagat.
No comments