Puisi Gedé Jr; Luh Punapi Gatrané?

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Luh punapi gatrané Bangli?

Makelo suba tusing maan ka Bangli

Men kénkén, nu kolam loloh cemcem dajan kantor bupatiné ento?

Jalané ané di désa-désa nu liu usak luh?

Got ané di kota nu maluab nuju masan ujan?

 

Kénkén gatrané Bangli luh?

Kocap bupatiné suba maganti

Daweg kampanya ngaku ngaba nuju “Bangli Éra Baru”

Men éra baru ané kénkén suba di Bangli luh?

Lampu merkuri di sisin jalané suba nyak baru?

Apa nu tileh mati tondén maganti?

 

Kénkén gatrané Bangli luh?

Madiolas luh, tulung sambatin

Madiolas luh, tulung tekedang

Apang bli nawang, kénkén gatrané Bangli.

No comments