Puisi-puisi I Kadek Darsika Aryanta; Luh Corona

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Ngoyong Jumah

duang bulan ngoyong jumah
kemula sing taén ngoyong jumah
jani mekejang ajak ngoyong jumah
peragat tundéna ngoyong jumah

ngoyong jumah ngelimurang manah
ngonyong jumah kéweh ngalih amah
ngoyong jumah mekejang bakat temah
ngoyong jumah selangkangané ngah-ngah

jani ngoyong jumah dadi aturan
yang sing ngoyong jumah kena jarah
gulak gulik ngoyong jumah di pesaréan
magaé sambilang ngiyong jumah mekelemah

nulis puisi ngoyong jumah
maca puisi ngiying jumah
maca satua cutet ngoyong jumah
nyatua bali masi ngoyong jumah

nanging, kenehé tusing ngidang ngoyong jumah

Dénpasar, masan corona 2020Grubug Wuhan

tusing medaya kéné idupé
lekad nemu sengkala kéné
setiap hari ningalin byuta
asal pesu nepukin baya

gerubug gering uling wuhan
nyebarang angkian ka dura negara
ulihan gerubug tusing ngidang maulehan
ampurayang luh éngkénang beli jani madaya

samian pada bungker di kamar
samian pada nyepi di kamar
samian pada melajah di kamar
samian pada megaé di kamar

gerubug wuhan ring sasih kasanga
ngaé gumi mawali rupa
enyah samian jadma sané momo angkara
mulat sarira nika sané utama

Dénpasar, masan corona 2020Luh Corona

éngkén kabaré di cina luh?
ba nyak seger?
énggal iluh nyuti rupa jani luh?
ba maan jodoh luh?

paras iluhé bunter lan moleh
jemet magaé
kenyem manis
tresnan i luhé tusing ada nak nawang

luh
ni luh korona

kawéntenan iluh ngaé bajang-bajangé nyakit hati,
nyakit keneh, lan nyakitang bangkiang
jegég goban iluhé, nganggo penganggé ané ngarényéb
yan i luh teka, samian pada mengkeb ngelidin iluh

luh sebet yan kenehang luh
makejang pada raya luh
wisésa inguh
balian tandruh
kurenan jaruh
kating raja milu buduh

luh...pidan mati luh?

Dénpasar, masan corona 2020


I Kadek Darsika Aryanta
Embas warsa 1987 lan maasal saking Karangasem. Seneng magegonjakan, maliang-liangan lan melelanguan. Seneng melajah Fisika lan komputer sareng sisya ring Kubutambahan, Buleleng, dados guru Fisika SMAN Bali Mandara.”

No comments