Puisi-puisi I Putu Ady Setya Mahardika; Pedanda Baka

Sumber Gagambaran; sejarahharirayahindu.blogspot.com

Pedanda Baka

Raosnyané rahayu
Mapi-mapi sadu
Di tongos ané liu
Apang bakat pis ané liu

Naya upayané manis
Saru-saru gigis
Ngorahang sing demen pis
Nanging saru-saru munuh pis

Penganggéné putih
Apang ngenah bérsih
Lakuné nyangsih tekén putih
Maling-maling pis apang becat sugihCangak Dadi Ratu

Mabekel sastra aji siu
Cangak jani ngadeg ratu
Ngelah ragragan ngawé gumi rahayu
Nanging anak liu pada mayah makasiu

Mabekel semita kalem
Cangak negak di kursi empuk selem
Suarané grem-grem cara Delem
Programé selem cara langité remrem

Mabekel mantra balian sonténg
Cangak dadi paling aéng
Aéng melog-melog, aéng ngrobah ka-uang
Nanging lacur jani payu srandang-sréndéng laut makrangkéngMadan Cangak

Iba madan cangak
Manusa laku buron
Ngamahin anak cerikan
Tetayungan tan papineh
Ané utamayang basang kembung

Iba madan cangak
Manusa tan paidep
Sastra agama adep aji mudah
Apang ané cenikan nyidang nyujuh
Ih iba betek ulian madaya!
Putu Ady Setya Mahardika
magenah ring Br. Anyar, Baluk, Negara, Jembrana.

No comments