Munjung di Selumbung, Sang Séda Maan Kopi lan Roko

Potrekan I Putu Supartika

Tindakan batis kramané di Désa Selumbung, Kecamatan Manggis, Karangasem, nuju ka setra désa tengainé totonan gencang, disubané kulkul désané maklentung lan katimpalin munyin kulkul banjaré. Disubané suud ngaturang bakti ka pura-pura, nunas ica tekén Widhiné. Dugasé totonan dina Buda Kliwon Matal, Tilem Kasanga, awai satondén Nyepi saka 1941.
Tatujon kramané nuju ka sétra désa tusing ja lén lakar munjung. Munjung ka taneman kulawargané ané suba ngalahin (krama désané ngorahang sang séda) lan ondén mabénang. Nyabran asasih, unduké ené tetep kalaksanaang. Kramané nyuun banten, nyuun rantasan marérod nuju sétrané, yadiastun ada masi ané negak mobil lan magandéng sepéda montor.
Di sétra, di duur taneman kulawargané, kramané ngebatang tikeh, di duurné kasusunin kasa. Di duur kasané totonan lantas kagelarang bantené, banten punjungan adané, kéto masi rantasané. Di malun Pura Prajapatiné, di duur baléné, munyin baleganjuré maglenjir, lan di tengah purané, bantené masi kagelarang. Pamangkuné mawéda, ngastawa.
Disubané suud ngastawa, kalanturang antuk mabakti. Di tengah Pura Prajapatiné, di malun purané, wiadin di samping tanemané, uli ditu kramané ngacep, ngaturang bakti.
Suud mabakti lan nunas tirta, mara lantas kalaksanayang nanjén. Banten di duur tanemané kaastawaang olih kulawargané soang-soang. Tanemané lantas kaambuhin baan ambuh ané malakar aji santen nyuh, sang sané suba ngalahin katanjénin kopi, ané demen ngaroko kaenjitang roko lan kapejang di samping tanemané.
Yén pula-paliné suba suud, kulawargané makejang lantas ngidihin sang séda. Isin bantené, apaké ento marupa buah, jaja, bé siap, saté, kasaagang di duur tanemané. Kramané percaya, yén liu ané ngidihin (naar lungsuran punjungané) ento maciri sang séda barés dugasé enu idup, kéto masih sawaliknyané. Lan lungsuran banten punjungané totonan sing dadi aba mulih.
Tradisi munjung ené suba katami uli pidan, uli para leluhuré. Lan makejang kramané ané ngelah kulawarga ané suba ngalahin lan ondén mabénang lakar munjung. Tetujoné tusing ja lén, nengokin sang séda lan ngabaang ‘gagapan’. (sup)


1 comment:


 1. Kelinci99.org Situs Agen Judi Togel Online dan Live Game Terpercaya

  - Bonus Deposit 5rb Setiap Hari
  - Minimal Deposit Rp 20.000
  - Diskon Togel Terbesar Sampai 66%
  - Bonus Cashback 5% (Khusus Live Game)
  - Bonus Referral 1% ( Tanpa Batas )
  - Berapapun Kemenangan Anda Pasti Kami Bayarkan 100%
  - Anda Akan diLayani Selama 24 Jam Non Stop

  Kenyamanan dan Kepuasan Anda Menjadi Prioritas Utama Kami, Semoga Beruntung Bermain Bersama Kami di Kelinci99.org

  ReplyDelete