Puisi-puisi Ni Luh Intan Wida Lestari; Indonésia Siki Indonésia Luih


 
Sumber Gagambaran; iradiofm.com
Nagingin Kemerdékaan

Indonésia merdéka
Nanging napi punika merdéka?
Napi sané kaanggén nagingin?
Masepatu kulit lan madasi misi korupsi
Tongos becik, jabatan tinggi baan kolusi
Napi ké manyama braya madasar tat tvam asi?
Ngiring pinehang sareng sami !

Anggara Pon Wuku Kelawu
01 Agustus 2017Merdéka

Tanggal pitulas Agustus
Jadmané majéjér mabaris
mabaju putih marok barak
wénten marok biru lan abu
sami pinaka sisya
génerasi penerus bangsa
jagi nagingin tetuek
ring sekancan layon sané sampun matilar
Layoné I Gusti Ngurah Rai
layon para pahlawané sami
ngaksi bendérané makibar di ambara
cihna Indonésia sampun merdéka
dumogi stata merdéka
merdéka! lan merdéka!

Soma Umanis Wuku Watugunung
14 Agustus 2017


  
Indonésia Siki Indonésia Luih

Akéh pulo majéjér nglintang
adat lan budaya taler mabinayan
Bhineka tunggal ika setata raketang
anggén semboyan masikian.

Ring pertiwi Indonésia
akéh pahlawan sané ngemasin séda
ngutang urip mangda Indonésia rahayu
ngetohang raga mangda Indonésia merdéka.

Jani…
iraga pinaka yowana
apang uning kawéntenan i malu
sejarah ento patut plajahin
anggon sasuluh rikala mamargi.

Mérah Putihé ngiring kibarang!
Indonésia Rayané ngiring gendingang!
Pancasilané ngiring laksanayang!
ring ati setata genahang
Indonésia siki Indonésia luih.

Wraspati Paing Wuku Tambir
01 Juni 2017Ni Luh Intan Wida Lestari
embas ring Dili, 28 Januari 1993. Magenah ring Banjar Wiradarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Bangli. Makarya dados guru IPS ring SMP Negeri 6 Kintamani.

No comments