Puisi I Madé Suarsa; Makaad Lutung Teka BojogSumber Gagambaran; www.pinterest.co.uk

 Atut

Atat otot atut
Arta membah tan pasikut
Pitung turunan ten jagi bangkrut
Anak istri lengut
Jegég duegé mapagut
Asing solahang katon patut
Sang ngaton sami lulut kadaut
Tegaké di muncuk ngengsut
Panjak nguntul bungkut
Pragat anggut-anggut
Takut
Suarga manut neraka katut
Ten purun uyut
Napi malih rebat ribut
Sami anut satinut
Laut
Katara nilar pamatut
Pamatut nyrutcut
Ring jruji besi kapruput
Mrungut
Sat sangut garang semutMakaad Lutung Teka Bojog
  
Ulat meled mamrih luih luhung
Nanging pateh jelé bakat ojog

Ulat kadaut gruruh adung
Wastu rauh si amuk bogbog

Ulat dot ngalih uyung
Dagdag iying sané nogdog

Ulat lega polih bungkung
Kawat tukung lengkung ngebog

Ulat cager bungan gadung
Pamuput lading oyog-oyog

Ulat sarat ngetis tedung agung
Wantah payung prungpung turin opog

Ulat jengah ngaton rurung
Tambak témbok empet méweh ngecog

Ulat mabuat miring kidung
Yééé soling béro ngolég ngélog

Ulat ngebet nyumpang tunjung
Kembang bintang sagét nglegodog

Ulat jorog
Makaad patung teka togog
Makaad enggung teka godog
Makaad lutung teka bojog

Pateh bengkung
Pateh belogNo comments