Wewangsalan Pan Grunyam (2)

"Affluence" Gagambaran Jean Dubuffet

ngalih balang
bakat alu
ngalih bajang
bakat balu


bé alu
mabasa gedé
kapin balu
jaan rasané


bungut jontor
cara bubu
bungut koruptor
sing nyandang gugu


bungut jontor
cara bé boso
bungut koruptor
loba buin momo


No comments