Suud Bom Buku, Jani ada Bom Panci


Sumber Gagambaran
Idadané mirib nu inget kejadian bom buku warsa 2011 ané suba liwat. Lan silih sinunggil ané dadi korban bom buku dugasé totonan tuah AKBP Dodi Rahmawan, ané dugasé totonan dadi Kasat Réskrim Jakarta Timur, lan ngaénang lima kébotné pegat. Ané jani suba mekelo i raga tusing taén ningeh bom buku. Lan rikala ingetan i raga ngenénin indik bom buku totonan sayan ilang, jani buin ada bom panci ané sanget ngaénang wargané jejeh. Cara bom ané makeplug di Kampung Melayu Jakarta Timur dina Buda (24 Méi 2017), lan keprediksi bomé totonan tuah bom panci. Mirib liu ane patitakon ngenénin indik bom panci. Cara kénkénké bom panci totonan?
Patuh cara adané, bom panci utawi pressure cooker bomb, suba pasti bomé totonan malakar aji panci. Sakéwala lakarné boya ja panci biasa ané sesai anggon i raga ngaé titisan utawi nglalab séla di jalikané. Kaanggit uli situs kumparan, panci ané anggona ngaé bom panci totonan tuah panci présto. Makudang-kudang bahan peledak lan barang lénan cara paku, besi, belaan kaca, muah ané lénan pejanga di tengah panci préstoné. Di kuping panciné biasané témplékina ponsél ané lakar dadi detonator pemicu lan ngaénang bomé ené nyidaang kakendaliang uli joh. Cara kerja bom panci totonan tuah, mekejang bahan peledak sekadi TNT muah barang lénan cara paku, belahan kaca, kepanesang di tengah panci préstoné. Penyumbat ledakané témplékanga di tekep panciné tur sambunganga ka detonator pemicu merupa ponsél wiadin jam digital. Panes di tengah panci préstoné totonan nyidaang kanti 121 derajat sélsius, lan panesné totonan ané ngaénang énggal makeplug. Disubané makeplug, barang-barang ané ada di tengah panciné, cara paku, belahan kaca, muah ané lénan lakar sambeh, ané ngaénang metatu lan kanti ngemasin mati.
Bom panci boya ja barang baru di guminé ené. Bomé ené ipidan taén anggona olih térorisé ngebom di Afghanistan, Pakistan, Népal, muah Amérika Serikat. Bom panci ané paling ganas taén mekeplug di India, tanggal 11 Juli 2006 ané ngaénang 209 wargané ngemasin mati. (Kabasabaliang olih Supartika saking makudang-kudang sumber)


No comments