Puisi-Puisi Rahina Saraswati
Saraswati
Olih: Agus Sudipta

Satmaka toya sané mamargi
Alon banban nyusup ring smerti
Rumasa kadi tirtha sanjiwani
Anggén neduhin manah lan ati
Sastra yukti tatuek sané sujati
Widya tincapang mangda sidi
Awidya icalang mawit manah suci
Tungtunging pangewruh sané kaapti
Iriki ring rahina Saraswati
Sang Hyang Aji Saraswati
Olih: IW. Wikana-Seraya

Suryané rauh
sunar ipun tedun,
antuk paras sané pinih ayu,
maka yantra kaweruhan sampun tedun,

Aji Saraswati
masunar suci
petak putih
nyunarin wengi
mangda sida galang
maka margi kapetengan
dina malajah dina mulatsarira
tatkala watugunung dina sanicara

No comments