Tiang Wong Désa

Olih: I Nyoman Agus Sudipta

Lekad tiang di désa
Tongos tiang maplalianan di teba
Di carik tiang ngalih cueng, kakul lan lindung
Di tegalé ngalih ceroring, buluan lan kepundung
Di désa tiang liu ngelah sawitra
Rasa tresna manyama braya
Salunglung sabayantaka
Mikukuhin adat lan budaya
Tiang tuah wong désa
Tambet sajan ulian tuara
Nanging tiang lega ngoyong di désa
Semengan ngopi metimpal ubi séla

No comments