Dadong

Olih: IGG Djelantik Santha
Gulemé tipis
Ujané tuun ngeribis
Idadong teka ngaba pipis
Tumbén kenyem bangkis-bangkis
Meriki Dadong
Cening ayu nu mlajah ngagéndong
Luas semeng teka peteng
Ngalih gaé apang sing bengong
I Dadong makenyem lesu
Menék di salu negak di bucu
Niki sekar kaanggén ning ratu
Niki jinah anggén i cening ayu
Padalem ipun malapu-lapu
Manah jumah tindakané gepu
Dumogi dohing satru nemu rahayu
Dadong, yasaning dadi pangempu
Di ceniké abin ajum pepasihin
Patiptip bubuh lan jaja sagi
Sirepang aji satua cangkriman
Jani kelih nawang beneh pelih
I raga amung tutwuri andayani
Saha doa lan pangapti
Dumogi sida rahayu né kapanggih.


No comments