Politik Nyawan Ngalu

Olih: I Ketut Kébék Sukara
http://galeri-nasional.or.id/upload/collection/
"Topeng Primitif Merah" Gagambaran Suwaji

Jaman kaliné kaucap kalu,
tingkah anaké makejang kaku,
ané cén jujur ané cén guyu,
tingkahné patut makejang ngaku.

Munyiné manis kadi madu,
alus banban kenehé ngrayu,
ngaé lélor makejang ngugu,
tan madaya pamuputné ngagu,

Politik kadi nyawan ngalu,
di bungut madu di ikuh cetik tungu,
disubané lantas dados ratu,
rakyat betén sing karungu,

Nirgamayang rakyaté puniku,
kadi tunjung tan pabanyu,
masyarakat layu tan pabayu,
ulian ngugu ané tan cumpu.
NB: Puisi kakawian I Ketut Kébé Sukara sané mamurda “Politik Nyawan Ngalu” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti  (Bali Post) rahina Redité Umanis, 14 Séptémber 2014No comments