Nyén Bani Tekén Gelah

Olih: Madé Taro
http://4.bp.blogspot.com/-Hyf_C_wijOs/VD9JMLBxcHI/AAAAAAAAGqw/K8n8ynA9vkE/s1600/
"The Man From Bantul (The Final Roun)" Gagambaran I Nyoman Masriadi

sarwa panjak pabaané
gogos olog-olog
jering kirig-kirig
kolak engkak-engkak
jebug anggon ngebug

nyén nyegir di tengah
i panjak sing dadi ampah
nyén ngendih ngobar
abih kenci abih besar?

pilih-pilih nganuunang
nyumu bala gumarang
nglantur sampé pamanis
ané ngabih anggon sasilib
yéning iba mati
ulian pelih padidi

ané nyelem-putihang
ento i barak ngobar
pesu mataksu
mengkeb mateeb
tuun siduri cacirin gumi
dadi kalah sing dadi mati
di kalahé menang durian
di menangé masesirik
siiik...!
nyén bani tekén gelah


NB: Puisi kakawian Madé Taro sané mamurda “Nyén Bani Tekén Gelah” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti  (Bali Post) rahina Redité Paing, 3 Januari 2016.

No comments