Puisi Suntari Pr.; Basa Bali

Gagambaran Rika Riyanti

Basa Bali 

 

Tan uning titiang ring kerananipun Sukseman titiangé kategul 

antuk benang sutera 

              

Ngerandjing menjusup tulang 

ngantos kesumsum 

Sané dados bagian awak titiangé 

 

Sareng maurip saking ajunan ngantos kelih 

Seduké ngipi, memanah tur

ngemedalang rasa 

 

Ring sadjeroning basa Ibu, 

Manah titiangé sampun, 

kelih antuk tjajané

Keborbor sukseman titiangé, 

antuk tjajané

Titiang manggihin, 

pribadin titiangé.

 

Titiang magubugan ring masarakat, 

Terus masemetonang sareng sawitra, 

Baktin titiang ring rerama néntendja kirang, 

Kasih-kinasihan sareng alit-alité.

 

Sané entjén kirang terang kapikajun, 

Titiang njelipang rawos anjar, 

Anggén titiang pajas sané tjotjok ring kala puniki, 

Kepanggih rupanipun ngenjagang manah. 

 

Catetan: Kaambil saking cakepan Tonggak Baru Sastra Bali Modern sané kasusun antuk I Nyoman Darma Putra kaca 79

 

 

No comments