Puisi-puisi I Nyoman Manda; Satua uli Wuhan

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

kéné jani

 

Di Bali suba kéweh ngalih gaé,

tanah suba telah kajuang

pasisi batu kaang suba hilang

anggona sarana wisata liang

pasisi masi suba benyah kena abrasi,

guminé

ngancan sing karuan

anak liu teka pada magarang ngalih gaé.

Jani Bali suba sing cara nguni

santi nayuhin hati,

jani  suba sing nyidaang ngudiang

tuah ngantiang bakal mati ngandang.

Apa buin jani jeg tan panehen ada gering

Gering

Gering

Gering uli Wuhan

Tanah Cina

 

Pondok Tebawutu

1 April  2020 


 

Satua uli Wuhan

 

Jaman jani

Jaman gumi sing ada wates

Uli tanah

Kanti langit

Kanti pasih

Sing ada wates

Jeg prejani

Ngabyur

Ngambur angin

Angalayang

Ngumandang

Ngumandang

Ngumandang

Ngumandang

 

Cara kelép cebér

tengai nepet

Sepet

 

Ada gering madan Copid 19

Copid 19

Copid 19

Copid 19

Tan panehen jeg ngumandang

Ngumandang

Mati nyelempang

Gumi biyur

Mati ngandang,

 

Pondok Tebawutu

2 April  2020

 

 

eda masesek

 

Liu ngandang nyelémpang kena

Copid 19

sangkalan eda mapalianan ajak virus Corona

eda paak

eda masesek

apang sing kadengkek,

 

Pondok Tebawutu

3 April  2020

 

  

Corona

 

Makejang guminé kena

Angin uli wuhan Cina

 

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

Ngambara ngaba bencana

 

Pandemic Corona

Padem   i

Padem pantaraning jagat pegat

Pegat

Padem

Pondok Tebawutu

4 April  2020

 

 

Gerubug

 

Ada sasih beseg cara jani

Cicing ngongkong ngulun

Angalun-ngalun

Peteng remeng

Peteng sipeng

 

Celuluk ngeluluk

Desti néngkléng

Céléng néngkléng

Desti néngkléng

Céléng néngkléng

Celuluk ngeluluk

Desti néngkléng

Céléng néngkléng

Desti néngkléng

Céléng néngkléng

 

Tan panehen éling

Sambung sinambung

watangan semut sedulur

Kulkul banjar ngulun tan pegat

Semané makesiab

Liu atma teka ngumandang

Masadu nglalu sendu

Kena copid 19

 

Pondok Tebawutu

5 April  2020

No comments