Puisi-puisi Indik Klungkung

Sumber Potrekan; klungkungkab.go.id

Ngakan Madé Kasub Sidan
Mungkah Lawang
(Katur ring: Wireng Puputan Klungkung)

Saking natar Medal Agung
Matédoh tiding titiang
Ngungsi sepi antuk manah tan sepi
Tan pa tepi
Mungkah lawang, ngujur lawang
tan pa lawang
kaucap matunggilang rah sang pralaya
Ring patemon Anggara Umanis wuku Wayang
Warsa 1908 nemonin 28 April
Pawayangan sang wira sadu wiréng Puputan
;Puputan Klungkung
Carita tan sida puput yadian angga sarira puput
Amor ring Acintya
Nunggil ning ing panca maha bhuta
Nanging wira ing Puputan tan sida puput
Lanus katuut mangkin riwekas
Pemating, pecalang, lan endehan sapisanan
Wit kulkul bulus cihna ngendehang
Tindih nindihin negara
Nindihin kadarman
;Dharmaning Satria Mahottama
Seka siki nyumiratang rah terehan sang sura
Rah Cokorda Gélgél
Rah Déwa Agung Semarabawa
;Rah pangawit matunggilan
Rah kawimudan Déwa Gedé Agung
;Rah suputra tos ing prawira
Nunggil ring rah Déwa Agung Muter
Nganatos rah Dewa Agung Jambé
;Rah murdan jagat
Macampuh rah bala wadua, negtegang kasinatria
;puput: Puputan!

(Semarapura, 28042001)Ida Bagus Gdé Parwita
Kidung Pamurna Budi
(Majeng ring kuta kalangenan Smarapura)

Sedek suwungé memargi selantang pamargi
Hyang Surya tedun ngalepas raga
ngarawuhin kangen ring sang sedek ngawilang angen
ngalebur kayun antuk tutur pangalap tresna
suwung rawuh ring dasar manah

Panelas angen wantah tan keni wilangan
pangwales langit melusin manah
nyirepang pangidih sané setata nudut lemah peteng
ngalap tresna lan angen sajeroning maurip
wantah kerugan ombak nawuhin gunung
nuntun sang osah ring kalangenan
nyurat kidung pamurna budi

Panelas sikian katampokang
pituduh kayun ngalintang ka langit
nyusup ring sabeh miwah sunaran bulan nibenin jagat
pakenyit i bintang nundunin peteng
karasayang antuk sang sutresna ring budi

(Tihingan, duk Soma Ribek)Déwa Ketut Soma
Segara Watu Klotok

Segara Watu Klotok.......
sampun kasub tur kaloktah
saking nguni ngantos mangkin
sampun munggah ring susastra
maka genah palelastian

Segara Watu Klotok.......
wantah genah amertha kamandalu
sané karuruh sareng sami
anggen ngalebur dasamala
malaning bhuana agung lan alit

Segara Watu Klotok.......
sampun kauningin sareng sami
genah pasucian Ida Bhatara ring Besakih
miwah genah yajna candi narmada
maka puser samudraning samudra

Segara Watu Klotok.......
genah suci anganyataken laraning jagat
paklesa letuhing bhuana
amrestistha bhuana kabeh
neduhang jagat ngastiti Hyang Samudra
Om Sanghyang samudra yanamah swaha

(Satra,Buda Kliwon Pujut)I Gusti Nyoman Siksa
Semarapura

Jaya – jaya digjaya
Kuna – kuna maguna
Kertha Gosa maka cihna
Guna bhawa macahya
Kasunarin surya
Tlaga boya lan kumuda
Mapangka-pangka
Semarapura
Kota jaya dibya
Kawawa Sang wicaksana wisesa
Kawula dredha bakti nyiwi
Caya-caya masunar galang
Kala wengi
Ring panepi margi
Semarapura jaya digjaya
Bhawa macaya
Cihna maguna
***I Wayan Suartha
Bulan Ring Luhuring Catus Pata

Bulan ring luhuring catus pata
kambang sayan ageng
kelap-kelip katon ngemu  rah
batu kaang watek pamargi
saking selaning ukiran medal agung
nerawat kunang-kunang narung

Bulan kuning sayan ngedohang alon
batu kaang pamargi mangmung
kedas pisan
prade wenten pariangen
miwah paketel rah
wantah paduman raga

Tan pamarna rasane medal
bulan ring selaning medal agung
ngunus keris sesampun upacara sunia kagambel
para jana dados saling tolih
nerawang ngunus keris
ngalepas mabur
ngaliwatin caciri ring kayun
wenten sabda:
sang tan rumasa kenjel
melawat keris ring bahu soang-soang
rumasa tanpa bahu
antuk batu kaang para pamargi
hening kedas pisan
***DG Sayang Putra
Pamedal Agung

barak rah sedaging puriné
ngalikub barak tumpukan citakané
sio domas tigang dasa
icaka warsa
wates pati uripé
aselem kuku

nincap makudang warsa
suluk babaosé
kantos nyaluk sanja
sira pinih purusa?

asri maprabawa
Pamedal Agung
wadua dura kuta
dura negara
lila jeroning arsa
***No comments