Puisi I Kadék Krishna Dwimartopaz Kory; Suryan Sang Hyang Parama Kawi

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Suryan Sang Hyang Parama Kawi

Cuit cuit krik krik kek kek ...
Suit suit kik kik kyah kyah...
Suaran manuk ngresep ring hati
Ngentenin manah jagi metangi

Syah.. Syuh.. Ssttttttt.. 
Nyah.. Nyuh.. Piyah.. Piyuh..
Suaran Ida ritatkala jagi mesunar
Sang Hyang Parama Kawi, Ida sane nitahang
Sane ngaryanin, sane ngeleburin

Rikalaning suryan ida sampun mesunar
Macihna semeng sampun tajeg
Suryannyane nyusup ring sahananing sarira
Sami jagat keni surya

Surya muncak nyujur langit
Jagat panes ngenenin gumi
Nyiksik kulit krane panes tan madewa ratu

Syah.. Syuh.. Ssttttttt.. 
Nyah.. Nyuh.. Piyah.. Piyuh.. Uhhhh..
Pemargin suryan Ida nyansan keleb
Macihna wengi sampun rauh


Warnan Tridatu katolih ring langit
Suryan Ida keleb ngawinang jagat nenten mesunar
Wengi rauh pacang nincapang kasujatianyane
Cahyan Ida kagentos olih Sang Hyang Candra
Sane mesunar suci lan kasinggih hening

Punika kesaktian Sang Hyang Parama Kawi
Swastyastu, atur pangebaktin titiang
Dreda suci heneng heninging budi
Lungguh linggih Sang Hyang Parama Kawi

                                                                                                                                               Abang Kaler, 8 April 2020


I Kadék Krishna Dwimartopaz Kory
sisia SMAN Bali Mandara

No comments