Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; Sapta Timira

Sumber: id.pinterest.com
Tri Hita Karana

Tri
Tatiga
Tatiga Bantang
Sané mentangin kaluihan Bali

Hita
Bagia
Lega liang
Gelarang moksa lan jagadhita
Karana
Unteng
Tetuek sané ngadakang
Bali kasengguh luih mautama

Tri Hita Karana
ajahan luhur paripurna
Parhyangan, pawongan, palemahan
Tatiga paiketan sané patut ajegang ring kahuripan

nov 2019Sapta Timira

Kaliput peteng sintru
Beneh pelihé dadi saru
Parilaksana tanpa sepat siku
Sakadi tan maguru
Maseteru paturu satru
Makanti momoné di malu
Mamokak pada jumbuh
Timira ing tengahing dalu
Manados jalu ngenain ampru

nov 2019Tri Rna

Idupé mabekel utang
Utang ané tusing  kena ban ngitung
Magantung ring tungtungin urip
Puntang-panting utangé tusing purup
Purupin uripé ulian yasa lascarya
Mogi-mogi renané sayan rina

januari 2020Sad Ripu

Mesehé masaih
meseh masiliban
tongosné tan madoh
masisipan ring ati

rikala ripuné mamurti
kenehé momo ngarapu
matsarya ngaraksa
krodhané ngarubéda

kaoné kayunin
solahé suluhin
slikisikin saka siki
apang mesehé sami somia

péb 2020Catur Guru

Yén ragu
mai maguru
ring raga
hyang guru malingga

yan lali
mai malali
malila ring aji biyang
guru ané ngaréka

yén bingung
mai di bengangé
ada benang apang beneng
ajah-ajah guru pangajian

yén jejeh
mai jujuh
dharmané negarané kukuhin
guru wisesané ngaraksa

péb 2020


I Nyoman Sutarjana
guru ring SMA Negeri Bali Mandara. Malajah nulis angge sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments