Nyepi Penanggal Kalih, Siklus 44 Warsa

Olih: I Putu Dédy Pratama
Sumber Gagambaran; www.pexels.com
            Lumrahnyané, Nyepi kalaksanayang ring penanggal ping pisan ring Sasih Kedasa. Sakémaon wénten sané matiosan ring Nyepi warsa saka 1942 sané jagi rauh. Nyepi sané jagi rauh kalaksanayang ring penanggal kalih Sasih Kedasa.
Napi mawinan asapunika?
Kawéntenan puniki santukan wénten wilangan Pengunalatri sané kauningin ring a rahina punika wénten kalih  wilangan dina. Pengunalatri punika maartos penyangkep wengi utawi latri. Ring tanggal 24 Maret 2020 wénten pengunalatri ring Tilem Kesanga (Pangelong 15) lan Nyepi (penanggal 1). Nika mawinan wénten sane kebaos konvénsi ring kalénder Saka Bali sané ngicénin pragiwaka antuk ngungkurang Nyepi sané lumrahnyané ring penanggal pisan dados ring penanggal kalih.
Kalénder Bali kabaos kalénder konvénsi mawinan kalénder puniki pinaka jangkepan saking astronomi lan aritmatik. Antuk pawilangannyané nganggén aritmatik sakémaon anggén penyanding nganggén astronomi. Punika mawinan wénten konvénsi ring kalénder Saka Bali sané ngicénin pragiwaka ngungkurang Nyepi santukan sinarengan sareng rahina Pangerupukan.
Nyepi ring penanggal kalih naenin duk warsa 1993. Selanturnyané, tiosan ring tanggal 24 Maret 2020, Nyepi malih kalaksanayang ring penganggal kalih Sasih Kedasa ring 19 Maret 2064. 14 Maret 2108, lan 8 Maret 2152. Yéning kaselehin ring pawawanan, kapolihang wénten selat 44 warsa pinaka pangulangan Nyepi sané ring penanggal kalih Sasih Kedasa. Puniki sida kedabdabang yéning kari nganggén Pangunalatri ring Eka Sungsang ka Paing.
Kalénder Saka Bali nganggén sistem Surya-Chandra pinaka jangkepan wilangan kalénder Surya lan Chandra. Nyabran warsa Surya madué yusa dawanan 11 dina yéning kabandingan sareng warsa Chandra. Santukan punika ring Kalénder Saka Bali kadagingin sisipan a sasih ring warsa sané katentuang sané kabaos Pangrepting Sasih. Yéning wilangan warsa Kalénder Saka Bali mabagi 19 tur masisa 6, 11, lan 19 Penampih Sasih wénten ring Jyésta, punika taler yéning sisa 3, 8, 14, 16 Penampih Sasih ring Sadha. Punika mawinan iraga uning wénten sané kabaos Sasih Mala Désta miwah Mala Sadha pinaka Penampih Sasih.
Nampihin sasih antuk siklus 19 warsa kawastanin Wilangan Mas. Kawastanin asapunika santukan galah 19 warsa pinaka jejangkepan nemugelang Purnama Sinodis, sané kaartos téja saking bulan pateh sareng 19 warsa sané dumun.
Wilangan Pengunalatri sampun pinih becik ring ngartosang wilangan astronomi modérn ring wilangan artimatik santukan mrasidayang élahan ring pawilangan. Nanging, wilangan puniki sarat kalaksanayang koreksi nyabran 125 warsa apisan santukan wénten béda arahina ring nemugelang sasih ring sistem Kalénder Saka Bali lan wilangan astronomi modérn.
Yéning kaselehin ring béda sakancan pangulangan Nyepi ring penanggal kalih, wénten béda 16.065-16.066 dina sané pateh sareng 8,5 siklus nemu gelang ring Pengunalatri. Apisanan siklus Pengunalatri majumlah 1890 dina sané pateh sareng 9 warsa wuku sané a warsa wuku punika wénten 210 dina. Sesampun muputang siklus nemugelang punika kalanturang malih Pengunalatri wénten ring wuku-wuku sané sampun kaputusan saking Éka Sungsang nyantos Dasa Sinta. (*)


I Putu Dedy Pratama
pengamat Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Sanglah.

No comments