Ida Bagus Pawanasuta

Ida Bagus Pawanasuta

Ida Bagus Pawanasuta embas ring Gianyar warsa 1966. Rariptan ida minakadi puisi, gancaran, artikel, miwah novelét. Kakawian ida sampun kaunggahang ring Majalah Buratwangi, Canang Sari, lan Koran Bali Post. Ida ngawiwilin embasnyané Sanggar Tutur warsa 1999 miwah Komunitas Sastra Lentéra warsa 2008 ring Klungkung. 
Naanin dados Kepala Sekolah ring SMKN Bali Mandara. Ida naenin polih penghargaan ring widang Pendidikan lan Budaya luir ipun; Guru Ajeg Bali 2005, Department of Education Northern Territory of Australia (2002), Alice Springs Language Centre (2002), Northern Territory University lan Northern Territory School of Languages (2001). Puisinidané sané mabasa Bali mamurda ‘Sepi’ naenin kawacén ring Amerika olih Paguyuban Semeton Bali sané meneng irika Warsa 2015 ring parikrama Dharma Santi Nyepi. 
Sasuratan idané sané sampun kamedalang sekadi Pangasih Paméro (2005), Antologi Bersama Naskah Monolog (2008), Antologi Bersama Puisi Klungkung: Tanah Tua Tanah Cinta (2016), Antologi Bersama Puisi Saron (2019), miwah Tresna Tuara Teked (2019).
Ring warsa 2020 puniki, ida taler polih penghargaan Hadiah Sastera Rancagé warsa 2020 saking Yayasan Kebudayaan Rancagé Bandung antuk novelét Tresna Tuara Teked. Punika taler, pupulan puisi dané dados jayanti Gerip Maurip warsa 2019 sané kalaksanayang olih Pustaka Ékspresi.

No comments