Puisi-puisi I Wayan Ésa Bhaskara; Manahé Sakadi Angin

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Manahé Sakadi Angin

Mirib mahané sungsang
napiké anginé ngeberang?
sesukat unduké sané sampun lintang
napiké ngaranayang?

Mirib kaliwat sayang
mangkin kasinahang
tresnané ngulapang
kanti muwunang
harta branané etohang
manah sampun kakalahang

Mirib sawitrané raketang
dasarin sobyah lan tetimbang
kasarengin macanda liang
mogi-mogi kenyemé sayan kembang

Manahé kambang
nyaluk embang

(2017)
  


Kartika

Mangkin kabaos kartika
bungané kembang masamaya
sadurung damuhé melusin angga
lan ngesiuhang miikné
ngiterin désa warnané
nuju nyaluk kajeng kliwoné

(2017)Kedis

Buin makelo?
Ngantiang apang kebah
lan masuara sayan semeng

(2017)Mabuk

akeh anaké mabuk
sakadi mangkin pabriuk
cerik bajang
sami kitak kituk
muani luh
glibag glibeg sakadi taluh
makejang gersyuh
mapi-mapi bisa dados pragina
ring kalangan pilkada

(2017)


I Wayan Ésa Bhaskara
magenah ring Tabanan, Bali. Ngawit 2014 makarya dados guru Bahasa Indonésia ring SMK Negeri 1 Dénpasar. Kakawianipuné marupa puisi, cerpen, miwah esai sané sampun kamuat ring Bali Post, Denpost, Tribun Bali, Pos Bali, tatkala.co, lan Suara Saking Bali.

No comments