Kamus Bali - Indonesia (11)1am.beng, ka.pi.am.beng v berhalangan;
ngam.beng v 1 bertaruh besar (judi); 2 Jbr mengalirkan air ke sawah
2am.beng, ngam.beng n balai antara dapur dan rumah
am.beng.an n alang-alang; Imperata cylindrica
am.ber n palu besar
1am.bet v pukul dg keras;
am.beta v dipukulnya dg keras;
am.bet.ang v pukulkan dg keras;
am.bet.in v pukuli dg keras;
ka.am.bet (kam.bet) v dipukul dg keras (oleh);
ka.am.bet.ang (kam.bet.ang) v dipukulkan dg keras (oleh);
ka.am.bet.in (kam.bet.in) v dipukuli dg keras (oleh);
ma.am.bet (mam.bet) v terpukul dg keras;
ngam.bet v memukul dg keras: eda ~ timpal jangan memukul teman dg keras;
ngam.bet.ang v memukulkan dg keras
2am.bet, am.bet.ang v genangkan;
am.bet.anga v digenangkannya;
ka.am.bet (kam.bet) v digenangi (oleh);
ngam.bet v menggenang: yéhé ~ di carik air menggenang di sawah
am.bi.ar, ngam.bi.ar v berjalan/duduk berjejer: -- negak di sisin jalanné duduk berjejer di tepi jalan;
am.bi.ar.in v halangi dg (berdiri/berjalan) berjejer
am.bil Ami v ambil;
am.bila v diambilnya: jinahé sampun ~ uang itu sudah diambilnya
am.bil.ang v ambilkan;
am.bil.anga v diambilkannya;
am.bil.in v ambilkan untuk:~ ibuné wastra ambilkan ibu kain;
am.bil.ina v diambilinya;
am.bil-am.bil.an n 1 cara yg berhubungan dg pernikahan; 2 hasil mengambil;
ka.am.bil (kam.bil) v 1 diambil (oleh); 2 diambil untuk dijadikan istri (oleh);
ka.am.bil.ang (kam.bil.ang) v diambilkan (oleh);
ka.am.bil.in (kam.bil.in) v diambili (oleh);
ma.am.bil (mam.bil) v terambil;
ngam.bil v 1 mengambil: murid punika ~ kapur ring ruang kepala sekolah murid itu mengambil kapur di ruang kepala sekolah; 2 menikah: ida sampun ~ rabi beliau sudah menikah;
ngam.bil.ang v mengambilkan;
ngam.bil.in v mengambil (dr);
pa.ngam.bil.an n sst yg berhubungan dg pernikahan
am.bis v tarik dg keras;
am.bisa v ditariknya dg keras;
am.bis.ang v tarikkan dg keras;
am.bis.anga v ditarikkannya dg keras;
am.bis.in v tarik dg keras;
am.bis.ina v ditariknya dg keras;
am.bis-am.bis.an n hasil menarik dg keras;
am.bis-am.bis.in v tarik-tarik dg keras;
am.bis-am.bis.ina v ditarik-tariknya dg keras;
ka.am.bis (kam.bis) v ditarik dg keras (oleh);
ka.am.bis.ang (kam.bis.ang) v ditarikkan dg keras (oleh);
ka.am.bis.in (kam.bis.in) v ditarik dg keras (oleh);
ma.am.bis (mam.bis) v tertarik dg keras;
ma.am.bis.an (mam.bis.an) a dl keadaan tertarik dg keras;
ngam.bis v 1 menarik dg keras; menyentak: ia ~ tapis di abian dia menarik dg keras tapis di kebun; 2 ki melarikan gadis dg paksa: imaluan dadi ~ anak luh dahulu orang diperbolehkan melarikan gadis dg paksa;
ngam.bis.ang v menarikkan dg keras; menyentakkan;
ngam.bis.in v menarik dg keras; menyentakkan
am.bles a habis; tandas;
am.bles.ang v habiskan; tandaskan;
am.bles.anga v dihabiskannya;
ka.am.bles.ang (kam.bles.ang) v dihabiskan (oleh);
ngam.bles.ang v menghabiskan
am.brés v bentak;
am.brésa v dibentaknya;
ka.am.brés (kam.brés) v dibentak (oleh);
ngam.brés v membentak (berkata dg menggertak): ia ~ mara takonina dia membentak tatkala ditanya
1am.bu n pucuk enau
2am.bu Asi n bau;
ma.am.bu (mam.bu) v berbau: nasi -- nasi berbau, nasi basi;
ngam.bu v membaui; mencium (bau): ida ~ sané ten becik beliau mencium sst yg tidak enak
3am.bu n awan putih: makeber ring –né terbang di awan putih;
ngam.bu v masuk awan: layanganné ~ layang-layang itu masuk ke awan putih
am.bu.ak a kurang sopan (tt berbicara)
am.bu.ati n cacing tanah
am.bu.bu n kabut
am.bu.gan n pakaian bekas;
ma.am.bu.gan (mam.bu.gan) v memakai pakaian bekas
am.buh n langir; sampo;
am.buh.ang v pakaikan sampo; cucikan rambut; keramaskan;
am.buh.anga v dipakaikannya sampo; dikeramaskannya;
am.buh.in v langiri; keramasi;
am.buh.ina v dilangirinya; dikeramasinya;
ka.am.buh.ang (kam.buh.ang) v dipakaikan langir (oleh); dikeramaskan (oleh);
ka.am.buh.in (kam.buh.in) v dilangiri (oleh); dikeramasi (oleh);
ma.am.buh (mam.buh) v berlangir; berkeramas: sebilang wai ia ~ setiap hari dia berlangir/berkeramas;
ngam.buh.ang v memakaikan langir; mengeramaskan;
ngam.buh.in v melangiri; mengeramasi;
pa.ngam.buh.an n tempat langir
1am.bul amun
2am.bul, ngam.bul v 1 minggat: ~ ka pisaga minggat ke tempat tetangga; 2 merajuk: ia ~ mara baang pipis abedik dia merajuk setelah diberi uang sedikit;
am.bul.ang v merajuklah;
am.bul.in v merajuki;
am.bul.ina v dirajukinya;
am.bul-am.bul a kesal;
am.bul-am.bul.an n rajukan;
ma.am.bul-am.bul.an (mam.bul-am.bul.an) v sama-sama kesal;
ngam.bul.ang v tidak mau melakukan sst krn kesal: ~ sok uék, pb 1 keputusasaan itu selalu merugikan; 2 menyesal krn keadaan diri tidak baik;
ngam.bul-am.bul v merajuk terus-menerus
am.bu.lu n sj pohon para
am.bun Tbn n awan putih;
am.bun.ang v tinggikan sampai di awan;
am.bun.anga v ditinggikan sampai di awan;
ka.am.bun.ang (kam.bun.ang) v ditinggikan sampai di awan (oleh);
ma.am.bun (mam.bun) v berawan;
ngam.bun v mengawan: kapal terbangé ~ pesawat terbang itu mengawan
am.bun.an a rabun: mata -- mata rabun
am.bung n tumbuhan yg menjalar pd pohon kayu batang dr tumbuhan yg merambat;
ngam.bung v makan ambung (tt sapi, kambing, dsb)
amé v sebut; panggil nama sso berulangulang;
amé.na v disebutnya;
ka.a.mé (ka.mé) v disebut-sebut (oleh);
nga.mé v menyebut; memanggil nama;
nga.mé-a.mé v menyebut-nyebut nama; memanggil-manggil nama seseorang.


Catetan: Kaambil saking Kamus Bali-Indonésia Édisi Ke-3 sané kamedalang antuk Balai Bahasa Bali

No comments