Kalénder Tionghoa lan Kalénder Saka Bali

Olih : I Putu Dédy Pratama
Kolase suarasakingbali.com
Ngranjing ring warsa anyar 2020 puniki, Imlék kapakéling ring tanggal 25 Januari, sané pinaka pangentos Shio Babi ka Shio Tikus, maselat adina sareng Tilem Sasih Kapitu.  Yéning rerehang napi sané pateh ring ketékan Kalénder Tionghoa lan Kalénder Saka Bali inggih punika ring Kalénder Saka Bali, wénten patehnyané. Ring Kalénder Saka Bali punika wénten sané kawastanin Nampih Sasih, sané awarsa wénten tiga welas sasih. Ring Kalénder Tionghoa kauningin sané kawastanin Lun-Gwee utawi sasih kabisat. Pengalihan sasihnyané taler pateh ring Tilem. Makekalih kalénder puniki nganggén wilangan pangider Surya miwah Candra, ring Tionghoa kabaos Yin miwah Yang. Yin pinaka simbul Candra, Yang pinaka simbul Surya.
Ring Kalénder Grégorian (Maséhi) sané kauningin pinaka warsa kabisat, nyabran petang warsa ring bulan Fébruari kadagingin malih arahina dados wénten 29 rahina. Ring Kalénder Imlék, Lun-Gwee wénten kalih sasih sané pateh ring awarsa. Suksmannyané, awarsa Imlék madué tiga welas sasih. Ring pengulangan Kalénder puniki madué siklus ping pitu Lun-Gwee ring siangolas warsa. Ring Kalénder Saka Bali taler pateh sané kawastanin Nampih Sasih ring Sasih Jyésta miwah Sadha. Kalénder Saka Bali taler nganggé rumus siangolas warsa.
Yéning wilangan warsa Kalénder Saka Bali mabagi 19 tur masisa 6, 11, lan 19 Penampih Sasih wénten ring Jyésta, punika taler yéning sisa 3, 8, 14, 16 Penampih Sasih ring Sadha. Punika mawinan iraga uning wénten sané kabaos Sasih Mala Desta miwah Mala Sadha pinaka Penampih Sasih. Yéning kasandingang antuk Kalénder Tionghoa, penampih sasihnyané nyabran telas mebagi 19 lan masisa 3, 6, 8, 11, 14, lan 17. Pateh sareng Nampih Sasih ring Kalénder Saka Bali. Wénten pitung warsa kabisat ring siklus 19 warsa punika.
Nampihin sasih antuk siklus 19 warsa kawastanin Wilangan Mas. Kawastanin asapunika santukan masa 19 warsa pinaka jejangkepan nemugelang Purnama Sinodis, saantukan téja saking bulan pateh sareng 19 warsa sané dumun.
Sistem Surya-Candra (Luni-Solar) kawigunayang olih para leluhur antuk tetujon kanggén ngwilangin genah Surya ring langit santukan sami warga magantung ring asil carik. Pangantosan masan pinih mautama anggén mutusang galah becik nandur, manén, miwah mutusang napi tetanduran sané cocok anggén ring masan sané lianan. Para bendéga taler nganggén sistem kalénder anggén nentuang angin anggé ngerereh bé ring segara.
Rahajeng wanti warsa Imlék 2571 (Gong Xi Fa Cai)


I Putu Dedy Pratama
pengamat Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Sanglah.

No comments