Puisi-puisi I Wayan Widiastama; Ngadep Tanah

Sumber Gagambaran: https://id.pinterest.com
Ngadep Tanah

Ngadep tanah
anggo ngalih genah
genah katon melah

Ngadep tanah
tanah gelah
gelah leluhur
leluhur sing karunggu
karunggu tuah jinah
jinah ngaé jengah
jengah ulian manah
manah pongah
pongah ngaé juari
juari ngadep tanah

Ngadep tanah
mumpung ada galah
anggo meli genah
subané maan genah maan meli tanah
buin ngalih genah melah
buin ngadep tanah

(20 Fébruari 2019)Carik

Di cariké jalan matekap, matekap ngolah polah
Di cariké jalan mamula, pula ané luung, boya suung puyung
Di cariké jalan mapuah, ngulah ané sumbung

Di cariké padi ka pula, padang gadang liang
Di cariké padi upapira, piara apang masari

Di cariké padi ngelentuk utama
Di cariké padi puyung sumbung

Di cariké Bhatara Sri malinggih, linggihé ngancan ogah

(04/03/2019)Bapa

inget tekén Bapa tuah puja mantra
inget tekén Bapa tuah miikné dupa
inget tekén Bapa tuah egolan andus dupa ngambara
inget tekén Bapa tuah ujan bisbis di ajeng Pura

            ia I Bapa ané sing rungu ujan noltol sirah
            ia I Bapa ané sing mabaju ngalih selah
            ia I Bapa ané sing masandal nyalanin titah
            ia I Bapa ané sing rungu kebus ngahngah
            ia I Bapa ané sing nyerah  ngalih melah

boya ja ulian kita
boya ja nulurin indria
tuah nyalanin swadarma
upah, idup di marcapada

(April 2019)Nuju Rumah Sakit

Nolih langit
ngejengit
nyaruang sakit

Segeré kampih
Sakité kapanggih

Nuju rumah sakit
karmapalané ngakit

(Oktober 2019)Neked di Rumah Sakit

Umah melah
kenyem perawat bungah

Tiang ngahngah

Teka jejeh
Takuté maliah
Kenehé kalah

Kalah isin dompét: Jinah!

(Oktober 2019)Novémber

Di jalan ené, Puspa
ada wangi dupa
Lan kidung semara

Di jalan ené, Puspa
ada kenyem
masem
Marengin Adi megedi

Di jalan ené, Puspa
Akatih mawa
Tuh garing
Ngantosang
Novémber teka ngaba Adi mewali


I Wayan Widiastana
Magenah ring karangasem, ngamedalang cakepan satua cutet basa Indonesia Hutang Tingkat Dewa.”

No comments