Puisi-puisi I Gedé Angga Para Darma; [Meli Ijazah]

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
[Meli Ijazah]

Uli cenik I rarama ngasukang I pianak ka sekolah
Arepané apanga I pianak nawang ajah-ajah
Apang nénten malih kajajah
Mun punapiang yén anaké kasekolah,
Tan nyak malajah?
Anggapa kasekolah ané penting nyidang mayah
Tusing penting malajah
Punapiang apang sida molihang ajah-ajah?
Sira ané salah?
Ahhhhhh
Meli gén suba ijazah!

Apd, 15/08/2019[Nguntul]

Padidina ngutul
Diraméné masi nguntul
Kadén apa ané ka untul
Tuah ngetul hp layar ketul
Iteh padidi sing ngarambang anaké di samping

Lamun nu ngelah kuota, nguntul ané paling penting
Wiréh di layar ketulé ento ada info,
Hiburan ané sida ngaé kenyam-kenyem ngilangin muané seming
Ahh bes lebian nguntul, ngaé baongé sakit gering
Sirahé uring-uring
Ahhh pusing

Apd, 14/08/08/2019[Magarangin Kursi]

Éhh nawang cai?
Apa ané pagarangina di jamané jani?
Tusing ada lén tuah asiki
Kursi
Prajani alus, meyadnya, ileh-ileh nyakupang tangan ngaturang bakti
Nanging di sirahné tawang apa ané misi?
“Pokokné icang apang maan dogén kursi!
Sing masalah jani ileh-ileh ngaturang bakti
Kema-mai meliang kader nasi
Ané penting kursiné ento cang ané ngisi.”
Uli prebekel, Lurah, DPR, présidén, miwah bupati
Makejang magarangin kursi
Kursiné ada tuah asiki
Ané magarangin ajak dasa tali

Magarangin kursi, ngaé déwék mabalih ngantos haha hihi

Apd, 12/08/2019


I Gedé Angga Para Darma
mangkin kantun kuliah ring Jurusan Pendidikan Matematika Undiksha. Polih jayanti II nyurat cerpen basa Bali PKB XLI warsa 2019.

No comments