Bongkling LXXIX - LXXXIV

Sumber Gagambaran; commons.wikimedia.org

Kaketus saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/79/
Bisa ngubadin awaka,
jalan nyané manggih sakit,
néné lénan twara kénto,
hento krana paling lewih,
gawéné néné jani,
bwin atembé bakat pupu,
yén twara nggawé melah,
laksanané muwat-mahit,
twara ngitung,
tekéning atmané maniyan./80/
Hento madan kabancana,
nggawé kasukané dini,
yén benehang twara kéto,
uli dharmma anggon ngalih,
artha kama kapanggih,
eda teka pati tuhut,
ngulahang legan awak, 
manggawé pangrasa dacin,
demen hajum,
manggawénang kahnyokan. /81/
Anaké papa adannya,
yén handéyang kayu haking,
di tengah alasé nongos,
puhun twarada nulungin,
sing pahek padha mati,
alasé hangsengin kebus,
kéto ya nyama braya,
padha panyakitin hati,
twara nulung,
apan iya kakebusan./82/
Krana né jani énggalang,
nggawé dharmma uling cenik,
kéné papadhanya reko,
to hambengané hiwasin,
ya tajep né nu cenik,
né tuwa twara manusuk,
yén banya suba tuwa,
nggawé kadharmané cahi,
twara mampuh,
awak bongol ludin buwwa. /83/
Tuhu twarada maphala,
sama hejun misi hendig,
honyang hendigané reko,
ya ingsahin apang pasti,
pejangin boréh mihik,
heboné masih ya maduk,
pengité twara hilang,
henyén mangadangin,
déning letuh,
hadukin néné pawitra./84/
Letuhé masih kanggowang,
melahan uling né cenik,
nggawé kadharmané reko,
kayang tuwa dadi héling,
Pan Bongkling manyahurin,
patut pisan Jero Dukuh,
manggawé legan manah,
pituturé sami becik,
nggawé hayu,
tan wénten ngingawin sastra. 

(pacang kalanturang…)

No comments