I Love You Pak Nadim, I Love You Pak Wishnu, I Love You Pak Erick (wanita selalu benar)

Olih: I Gusti Langan Suteja Narendra
Sumber Potrekan; https://www.theshonet.com
“Piiiihhhh... ber gemes icang,  Bli! Ganteng-ganteng pesaja!” kurenan tiangé jeek nuléngék tivi, mabalih pelantikan menteri baruné Pak Jokowi.  
Ngenah Pak Nadim Makarim.  
“Pak Nadim... Ai lop yu pul!” buin kurenané sayan jeek.  
Ngenah Pak Wishnutama.  
“Pak Wisnu... Aku padamu!” kijem bolné I Luh ngaraos. Celekotokané.  
Ngenah Pak Erick Tohir.  
“Pak Erik... Mis Yu!”
Mbééé... Malunlunan basang tiangé.  Ternyata kurenan tiangé enu nolih anak bagusan tekén kurenan gelahné.  
“Kenapa Nyai?” matakon tiang bahan sekel kenehé. Sing runguanga. Ia ngarenggeng, cara sedahan sonténgé sedeng katakson.  
“Aruuuh... Kalud bagus, sugih, sada dadi menteri. Miiih... Ambat demen ati kurenané!”
Piiiihhhh... Jani kuting bolé rasa maumadan! Lelaki mana yang réla dibanding bandingkan? Cuiiih... Tak sudi aku! 
Sagét hapé tiangé mamunyi. Ada Wé A masuk. I Luh makipekan.
“Nyén to?” ia matakon bangras, sahasa marebutin hapé. Badah... Mati jani! 
“Diastu Bli buruh harian, Bli tetep ganteng di mata Adék,” kéto munyin Wé A né... 
I Luh kerauhan! Narat puntag pantiga awakné. Malisah buka cicingé agel!  
Néh dong dayan... Gigisin kétoang! 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments