16 Puisi Joko Pinurbo

Sumber Gagambaran; https://pixabay.com/
Aluh

Aluh makejang dadi
aji raos dumogi


Paningalan I Déwané 2

Paningalan idéwané buka puisi melah pasaja
sing buin merluang bashita paribasa


Usapa

Adan tiangé lakar usapa
tekén sajak tiangé makaonya


Mandus 2

Mandus ento sadarana
tekén yéhé ngidih tirta amerta


Kajegégan 1

Sayan makelo sayan ilang
sayan nyelip di selagan barangé makejang


Kajegégan 7

Remawa ané ngangobin totonan ngerti
kamelahané mula madui


Napkala Mabakti

Napkala mabakti
ten naen Ida Sang Hyang Widhi
nakénang agama tiangé napi


Ménjangang Natal

Ratu, napi mawinan, napi
mangda jagain polisi ugi
ring wenginé sané trepti puniki


Ané Sanget Dotang

Sing taén tiang
dot gati dadi pangawi
Ané sanget dotang dadi puisi
sing taén nawang
nyén ngawi


Nasib

Tiang negak di samping penumpangé
ané sedek maca buku puisin tiangé
Ia ngraos, “Da negak dini
alih tongos lénan. Ngora gati”


Kopi Susu

Tawang tiang ané ngranaang
demen teken kopi susu i déwa
kopi makada
paliat i déwané nyalang
susu makada
paliat i déwané nyinahang rasa sayang


Sepatu

Nu pentingan sepatun tiangé
padaang batis tiangé
beréd batis tiangé dadi
sepatun tiangé tusing dadi


Wiji

Presidén anggawa rat selagenti
Bendéra parténé makaonya
nglétak tan paguna
Lakar tetep i déwa
sing ngenah-ngenah, Wiji?


Gus

Durrahman magedi
masaput puisi
Gagumukné ada ditu-dini
Papinehné sing taén mati


Sirah 2

Di kénkéné sirahé
rasaang buka buku kabinawa melahné
aba kija-kija
nanging sing taén pragat baan maca


Sugih

Bapak tiangé pangawi sugih tan kadi
sirahné sing taén kuangan lengkara
Rékeningné bek misi satata
Isinin kruna dumogi


Terjemahan IDK Raka Kusuma. Sakéng puisi sané mamurda: Mudah, Matamu 2, Hapus, Mandi 2, Kecantikan 1, Kecantikan 7, Ketika Berdoa, Malam Natal, Cita-cita Saya, Nasib, Kopi Susu, Sepatu, Wiji, Gus, Kepala 2, Kaya. Kaketus sakéng pupulan puisi Surat Kopi. Kawedar antuk Grasindo, cetakan kapertama Januari 2019

No comments