Bongkling LXXIII - LXXVIII

Sumber Gagambaran; commons.wikimedia.org

Kaketus saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/73/
Yan liyu manawang sastra,
kadharmané kapagonin,
apan suba nawang habot,
nawang né nyandang pelihin,
nawang mbasanin haji,
reswa peluta kahitung,
krana dadi ngawakang,
nyawwa brahala mwah nabhi,
apan puput,
antuk dané mangitungang. 


/74/
Laksanané néné dharma,
kéto cacakanya cahi,
da mesuwang munyi lempong,
da manggawé sakit hati,
heda mamati-mati,
da manggawé keneh hibuk,
heda mangrug sasana,
heda teka hiri hati,
heda hajum,
heda pisan mangowada.  


/75/
Da jeneking para cacah,
da jeneking ngrasa becik,
nghing duluran nyané hento,
harimbhawa sahi-sahi,
maklaring panas hetis,
déning sang magawé hayu,
ida ngilangang lénan,
tekén kasukané dini,
né kapupu,
kasukané twah di swarggan. 


/76/
Wyakti twah né ajaniyan,
ya madan panganti-anti,
krana twara pati momo,
manuhukin demen hati,
twah yogané huningin,
twara ngitung-itung tuyuh,
yén ada anak kénto,
hento madan bhagya lewih,
handé tebu,
jalan nyané bahu siram. 


/77/
Twara da di tebuné dowang,
néné mbahan hetis-etis,
sing pahek ditu manongos,
iya bareng padha hetis,
ada pingandé buwin,
buka kayuné né harum,
nedeng mabunga kembang,
sing mahekin padha mihik,
anak liyu,
kema mabuddhi mangalap.  


/78/
Né bwin bapa tutuganga,
uling bukan nyané nguni,
sarwwa mahuripé reko,
janmané ya paling lewih,
hengkén to krana lewih,
kéto to cahi masahut,
kéné ucapan sastrané,
déning bisa nggawé hetis,
nggawé kebus,
nggawé jelé nggawé melah. 

(pacang kalanturang….)


No comments