I Ketut Rida

I Ketut Rida

Pangawi senior Ketut Rida embas ring Banjar Kanginan, Désa Sulang, Kecamatan Dawan, Klungkung, duk 11 Séptémber 1939. Dané muputang sekolah ring SGA Stella Duce/ Kanisius Yogyakarta, warsa 1958, raris nglanturang B1 Bahasa Indonésia ring Dénpasar, sakéwanten tan prasida puput.
Ngawit warsa 1960 ngantos 1987 dané kangkat dados guru pengajian ring Sekolah Dasar. Minab lanngkung kantos 20 warsa, I Ketut Rida ngambel jabatan dados Kepala SD. Siosan ring punika, dané kaangkat dados penilik utawi pengawas TK, SD lan SDLB. Ring désa, taler naanin kajudi dados bendésa adat Désa Sulang.
Indik makekawian utawi nyurat, dané maosang sampun mentuk duk kantun alit, sangkaning ngarahina dané polih satua saking odahé. Indike punika sané ngawinang rasa onengé metu kantos mangkin. Sasampuné nglanturang ring B1 Jurusan Bahasa, uleng kayunné ring kakawian raris nyansan tumbuh. Dané teleb pisan ring paplajahan basa Kawi sajeroning Adiparwa.
Makudang-kudang kakawian sastra Bali anyar miwah sastra Indonésia sané sampun kawedar luiré cerpén, lan novel. Dané sampun umandel, turmaning sampun ngamolihang makudang-kudang piagam penghargaan. Penghargaan punika minakadi:
Warsa 1977 – 1978, dané polih pemenang II Sayembara Mengarang Basa Indonésia guru-guru SD Tingkat Provinsi Bali.
Warsa 1979 dados pemenang I pacentokan mengarang Pacapaliring (prosa) sajeroning Pésta Kesenian Bali (PKB).
Warsa 1980, polih juara I Sayembara Mengarang Novel Basa Bali kapakilitang ring Bulan Bahasa.
Warsa 1982, dados pemenang II Mengarang Geguritan sajeroning PKB.
Warsa 1991 ngamolihang Juara I Lomba Cerpén Basa Bali ring harian Bali Post.
Warsa 1995, polih juara harapan I Lomba Cerpén Basa Bali ring PKB.
Ngawit warsa 1970 ngantos 1980, makuwéh kakawian dané sané kawedar ring harian Bali Post. Pupulan puisi dané sané mamurda “Nyiksik Bulu” kamedalang antuk Balai Bahasa Dénpasar warsa 2004. Novel basa Bali dané sane mamurda “Sunari” kamedalang antuk Yayasan Obor, Jakarta warsa 1999. Novel “Sunari” puniki ngawinang I Ketut Rida ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé saking Yayasan Kebudayaan Rancagé Bandung warsa 2000. Lan ring warsa 2014 dané ngamolihang Widya Pataka saking Gubernur Bali antuk cakepannyané sané mamurda “Lawar Goak”.


No comments