Canang sari

Olih: Pinandita Ketut Pasek Swastika
Sumber Potrekan; http://jurusapuh.com
Sahananing banten, napi ja tingkatan upakara (banten) punika setata kadagingin utawi kategepin antuk canangsari.  Manut Lontar Sarwa Bebanten katelatarang sakadi puniki:

1. Banten pinaka Awakta twi.
2. Banten pinaka Andabuana.
3. Banten pinaka Warna Rupaning Déwa.

Sangkaning indiké punika, banten punika nénten ja tios wantah iraga, wantah jagaté puniki, lan wantah Widhi/Déwata.

1. Banten pinaka Awakta twi, maduwé artos, banten punika kasikutang utawi kasesuaiang antuk kawéntenan utawi kemampuan iraga. Indiké puniki katelatarang ring Bhagawadgitha inggih punika: Iksa (niat), Sakti (kemampuan), Désa (genah), Kala (galah), Patra (bahan), Tattwa (dasar sastra). Salanturnyané banten kabaos pinaka Awakta twi sané maduwé teges banten punika wantah déwék iraga inggih punika: Sesantun-Daksina pinaka sirah, Tulung pinaka kolonganta, Peras ponakan pala tengébot, Pengambéan pinaka pala tengawan, Sesayut pinaka atinta, Perani-Ayaban pinaka wetengta lan Lelabaan pinaka sukunta. 

2. Banten pinaka Andabuana, mateges yéning banten punika wantah pralambang gumi puniki. Napi ja sané kaasilang ring guminé puniki pinaka sarana sané pacang kaaturang sadurungé iraga sané ngajeng. Nika pinaka cihna utawi bukti baktin iraga majeng ring Ida Sang Hyang Widhi manut konsép Tri Rna inggih punika hubungan i manusa sareng Widhi – jagat lan sadagingnyané – miwah sareng manusa lianan.

3. Banten pinaka Warna lan Rupaning Déwa, maduwé teges yéning samian sané kaaturang punika wantah pralambang Widhi/Déwata. Indiké puniki prasida kapanggihin ring canangsari pinaka sarana sané pinih saderana sané kaanggé rikala wénten upacara yadnya.

Canangsari puniki malakar antuk janur sané katuwés tur kajait mempat (segi empat). Nika pinaka cihna Andabuana pinaka patinget kangin – kelod – kauh – miwah kaja. Kasusunin antuk Singsing sané kasilangang pinaka patinget kelod kangin – kelod kauh – kaja kauh – kaja kangin miwah ring tengahnyané raris medal aksara suci inggih punika Sang Bang Tang Ang Ing - Nang Mang Sing Wang Yang. Lan sekar sané kaanggé taler pinaka pralambang Déwata inggih punika putih-Iswara-kangin, barak-Brahma-kelod, kuning-Mahadéwa-kauh, selem-Wisnu-utara, kembang rampé-Siwa-tengah. Porosan pinaka pralambang Tri Murti. irisan pisang, tebu, kiping wantah asil bumi - Patram Puspam Phalam Toyam Aghni. Rahayu.


Pinandita I Ketut Pasek Swastika
ngamedalang makudang-kudang cakepan luiré Wanita dalam Sistem Perkawinan Hindu, Dharma Kahuripan, Caru, miwah sané lianan. Dané mangkin dados Wakil Ketua PHDI Provinsi Bali.”

No comments