Puisi-puisi I Ketut Sandiyasa; Arjuna Kantu

Sumber Gagambaran; wayang.wordpress.com

Arjuna Kantu

Ring sétra para kstria kuru
Satria satria prawira majajar
Gandiwa senjata, bala yuda
Prasida sura dira ring rat
Sadurung gadiwa kangkat,
sadurung sangkala yuda masuara
Sang parta putran sang indra
Rumasa kantu ring kayun
Rumasa kedeh jejeh ring manah
Nyelehin ngayunin nyingak,
Sakancan satru sang guru,
sang kakiang sané kaliwat sayang
raris ipun kantu

napi suksman yuda puniki
napi suksman jaya ring yuda puniki
napiké patut darma satria
yéning tuwah ngaé lina, jiwa jiwa
rah ring yuda pancang membah
néntenké becikan sakadi sang pandita
nyuniata tanpa munyi
tanpa yuda, tanpa rah sané membah
asapunika arjuna kantuLila Maya

Lali lipia ring lila maya
Lila manados lali
Malabuh ring bhuana sangkaning rna
Ngraksa sakancan indria
Suksman Sang Hyang Atma lina
Raga lan jiwa tanpa satma
Maideran tanpa putus nitya
Suksman Sang Hyang Siwa tanpa cihna
Malih mantuk ring rana
Ngetut rna. Ngawi rna
Sampunké éling, ring lila lali maya pada punika?Nakep Suwung

Doh-doh mauber pakeberber
Karag-kirig makirig
Gelar-gelur pasar kasa kisi
Kasa kisi pasaur gelur-gelur
Paekin ngancan joh
Johin ngancan paek
Dagingin kancan kéngin
Sakadi nakep lawat
Sakadi nakep andus
Sakadi ngisi munyi
Punika wantah pamargin
Nakep Sang Hyang SuwungKaketék Langit

Surya tanpa dusta
Surya tanpa amrih
Surya tanpa ala
Candra tanpa krodha
Candra semara duta
Téja nitya cahya
Sang bayu tanpa kantu, laksana bala
Sang bayu, candra lan surya
Sami sampun kaketék langit
Sami sampun maprabawaPlaibang Gending

Dumun gedé bagus setata éling ring sang pamutus
Setata asep dupa makudus tanpa putus
Setata puja matra kaater genta
Nanging wencana tanpa putus
Ring gedé bagus
Tan wénten sané éling gedé bagus ngeling
Tan rasa gedé bagus brana pupus
Kulkul banjar stata bulus
Sagét rauh pan agustinus
Sagét bulus bulus pengenjuh
Diastun uning tan tulus
Ngaé andus paon dé bagus mekudus
Ngaé wacana sirna
Rasa rna mapuara srada lina
Dé bagus palibang gending
Dé bagus ngetut pan agustinus
Ngetut Tuhan Yésus
Dadi  tuan petrus
Usan makidung nanging magending tanpa putus


I Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari). Polih Hadiah Sastera Rancage 2019

No comments