Bongkling (XXXVII-XLII)

Sumber Gagambaran; commons.wikimedia.org


Kaketur saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/37/
Hené cahi pamugeran
hento anggon manasarin
pagehé mayoga reko
ngingerang awaké sahi
kéné himbanya cahi
suryyané ya surup kawuh
dadi kangin mandelok
hento cahi palajahin
lamun sampun
cahi manawang totonan./38/
Heda cahi matéktékan
bwin mapuja sahi-sahi
manguyeng genta ngaliwon
kéh cahi mawuwuh paling
apa ja bwin pujain
swarggané suba makadut
to apaké mapuja
cirin tondén honya jani
antuk ngitung
minderang mbasanin sastra./39/
Kruna tong dadi petayang
piteket bapa kén cahi
padha lewih pacang anggo
dharmma yogané nto cahi
twara nyandang pilihin
ya swargga padha katepuk
yan cahi malaksana
sakitan karmma to cahi
basang puyung,
mata twara makijepan./40/
Laksanané milu tuna
gagodan manggelut cahi
melah yogané nto anggon
pan wenang cahi milihin
jalané manjugjugin
ngingetin déwané putus
né pacang anggon suryya,
né kasadyayang ban cahi
da ja hibuk
cahi mlajah tekén bapa.
  


/41/
Yén cahi manjing kamoksan
sengka pisan ban ngitungin
ya mabarén emas mirah
hento barén paling lewih
gumi salaka pipis
horangka jamprahé luhung
prasiddha pamelin swarggan
nto apa takutin meli
masé liyu
beli aji tengah belah./42/
Dadyaget meli dimudah
né swargga pang cahi huning
mas maniké buka témbok
mirahé makajalijih
kayuné madon Iungsir
péremas lawan gagulung
baléné mrahab gedhah
koriné winten mahukir
hendih murub
galang twara da madhamar.

(pacang kalanturang....)


No comments