Subakné Tileh, Carikné Telah

Olih: Manik Sudra
Ilustrasi Manik Sudra

Di Désa Tilepjuang ada sekaa subak madan Subak Matapis. Subaké ené suba ada uli dugas ondén jaman penjajahan. Lan jani suba katami olih sentanané. Ipidan Subak Matapis ené tuah subak ané paling kasub di désa wiadin dura désané.
Unduké totonan ulian Subak Matapis ené nyidaang ngasilang jijih paling liu, lan kanti ngadep baas ka luar désa. Buina petaniné masi idup makmur tusing kuangan apa uli asil magaéné di carik.
Nanging makelo-kelo carikné tusing ja ngasilang liu. Padiné amah wereng, amah bikul, lan rebut kedis. Buina kedisé sayan galak. Ulian unduké totonan petaniné masi sayan medikang. Adékana ia ngalih gaé lénan sakadi maburuh ngalap nyuh utawi ngajang kayu, ketimbang dadi petani tusing ngasilang apa.
Uli tahun 2005, saka bedik anggota subaké ené mulai ngadep carik krana cariké suba tusing ngasilang apa. Tuah neng, bet misi taneman ané tusing maguna. Lénan tekén ento, tusing ada ané nyak buin magaé di carik. Liunan dot merantau ka kota ngalih gaé aluh, lan ada masi ané marantau ka luar negeri, magaé di kapal pesiar ngepungin dolar.
Saka tebih tanah cariké kaadep. Kaanggon toko, kaanggon umah, lan kaanggon kos-kosan. Dadiné makejang cariké telah, lan ané masisa tuah subakné. Subakné tileh, carikné telah.
Yadiastun carikné tusing enu, nanging Subak Matapis berkembang pesat. Anggotané sayan ngaliunang krana tusing perlu sangkep utawi pertemuan. Mayah iyuran nyidaang transfer léwat rékening. Lan makelo-kelo subaké ené masiluman dadi arisan yadiastun enu nganggon istilah subak.
Ngabulan, anggotané mayah pada masatus tali. Ngabulan cepok masi kaadaang arisan. Sing perlu kumpul, né penting makejang mayah léwat rékening. Nyén ja krama subaké ané nyidaang teka, ento dogén milu kumpul di réstoran méwah lakar arisan. Rikala disné arisan, arisané kalaksanaang livé léwat facebook. Dadiné anggotané ané sing teka nyidaang ngamilunin arisan baan ningalin di livé facebook-é. Tusing ada ané jejeh kauluk-uluk.
Makelo-kelo, ulian marasa kenyel, kelihan Subak Matapis ené ngajuang usul. Ia ngajuang usul di grup WhatsApp subaké. "Kénkén asané yén kelihan subaké jani magajih. Kenyel ngurus pipis sakéwala sing maan apa," kéto I Joblar, keliang subaké ngusul.
"Tiang setuju, sakéwala yén nagih magajih harus kalaksanaang pemilihan keliang subak ulang baan asas démokrasi. Apang seken-seken berbobot keliangné," I Lecir nyautin di grupé.
"Tiang setuju yén pemilihan ulang ketua subak," I Kobar nimbalin.
Ningehang koméntarné I Lecir lan I Kobar, makejang krama subaké ané ada di grupé totonan masaut setuju.
I Joblar makebyeng ningeh pasaut kramané buka kéto. Ia marasa déwékné tuah maan tuyuhné dogén. Di kéné-kénéné, ia marasa déwékné suba tusing kanggo dadi keliang.
“Awaké mula suba sing kanggo. Ipidan tusing magajih, awaké baanga tuyuhné. Jani mara usulang apang keliangé magajih, awaké entunganga. Kéné suba dadi jelema belog. Makejang mamata pipis, pantes suba cariké telah, tuah masisa subakné dogén."
Di grup, I Joblar lantas ngorahang lakar suud milu anggota subak, lan nyuudang déwék dadi keliang, buina ia masi langsung pesu uli di grup. (*)

Kénkén kalanturan Subak Matapis-é ené? Apaké bubar ulian I Joblar suud dadi keliang, apa payu pemilihan keliang lan keliangné magajih? Antosang buin aminggu kalanturan satuané.2 comments:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete

 2. Kelinci99.org Situs Agen Judi Togel Online dan Live Game Terpercaya

  - Bonus Deposit 5rb Setiap Hari
  - Minimal Deposit Rp 20.000
  - Diskon Togel Terbesar Sampai 66%
  - Bonus Cashback 5% (Khusus Live Game)
  - Bonus Referral 1% ( Tanpa Batas )
  - Berapapun Kemenangan Anda Pasti Kami Bayarkan 100%
  - Anda Akan diLayani Selama 24 Jam Non Stop

  Kenyamanan dan Kepuasan Anda Menjadi Prioritas Utama Kami, Semoga Beruntung Bermain Bersama Kami di Kelinci99.org

  ReplyDelete