Embas Ping Kalih Saking Madé Sanggra

I Made Suarsa
I Madé Suarsa wantah pangawi sastra Bali modéren sané embas ring Banjar Gelulung, Désa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupatén Gianyar, 15 Méi 1954. Dané wantah oka saking pangawi sastra Bali modéren I Madé Sanggra (almarhum), putra kaping kalih saking pitung raka rai. Dané masekolah ring SPG Negeri Dénpasar warsa 1972, lan sausan punika dané nglanturang masekolah ring PGSLP Negeri Dénpasar warsa 1974, raris masekolah ring Fakultas Sastra Universitas Udayana Jurusan Sastra Indonésia warsa 1975 kantos lulus dados sarjana sastra Indonésia warsa 1981. Warsa 1986 ngalanturang masekolah ring Jurusan Humaniora Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tur tamat warsa 1988.
Ngawit warsa 1983 dané dados dosén ring Fakultas Sastra Universitas Udayana. Dané nyurat makudang-kudang satua cutet, puisi, ésai, geguritan, miwah prosa liris. Kakawian-kakawian dané akeh kawedar ring surat kabar minakadi Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), miwah sané lianan.
Lianan ring punika, dané taler dados pembina ring makudang-kudang sekaa santi. Dané ngamolihang rancagé ping kalih, inggih punika ring  warsa  2005 antuk pupulan puisi “Ang Ah lan Ah Ang”, lan warsa 2007 antuk pupulan puisi “Gdé Ombak  Gdé  Angin”.
Rikala acara bedah buku Bir Bali kakawian I Madé Sanggra ring Penggak Mén Mérsi, Buda (20/6/2018), Suara Saking Bali polih wawancara sareng Madé Suarsa. Dané wantah penerus reramannyané ring widang masesuratan. Nénten ja pinaka putra kandung kémanten, Suarsa wantah putra sané embas sangkaning kakawian Madé Sanggra.

Duk pidan Bapak ngawit masesuratan?
Tiang ngawitin nyurat sangkaning sering ngawacén tulisan Bapak (Madé Sanggra) rikala SD. Rikala SMP tiang ngawit masesuratan, nanging kantun nganggén Basa Indonésia.

Sasuratan marupa napi sané kapertama Pak?
Puisi. Nika daweg SMP kanikain makarya puisi olih gurun tiangé ring sekolah, yén wénten timpalé sané ten bisa ngaé puisi, tiang sané ngaénang. (dané kedék nyatuaang indiké puniki).

Yéning makekawian nganngén basa Bali sapunapi?
Kasuén-suén, krana tiang sering masesuratan, ngawit warsa 1972-1973 punika raris tiang makarya sastra daerah kantos mangkin.

Yén ring sastra Indonésia bapak ngawitin antuk puisi, ring sastra Bali pateh?
Nggih pateh, tiang ngawitin antuk makarya puisi.

Puisi mabasa Bali sané kapertama napi Pak?
Sané kapertama mamurda Kulkul Kubu lan Kulkul Banjar, nika dimuat ring buku puisi sané sampun terbitang tiang.

Indik kruna sakadi maceki lan maca kidung, nika sapunapi Pak? Sapunapi carané mangda polih basa sané becik sakadi punika?
Nika Darma Putra (Prof Dr Nyoman Darma Putra) nganikaang napi nika, tiang lali. Nika mawinan polih Rancagé 2005 miwah 2007. Yéning Bapak tiangé polih Rancagé 1998 sareng Pak Manda.

Mangkin sedek nyurat napi Pak?
Makarya napi ja, macem-macem. Nulis geguritan wénten, macem-macem.

Wénten cakepan sané pacang katerbitang mangkin?

Sané sampun terbit kumpulan cerpén Whraspati Kliwon, wau terbit niki. (sup)


1 comment:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete