I Ketut Sandiyasa

I Ketut Sandiyasa


I Ketut Sandiyasa embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupatén Karangasem, 29 Méi 1983. Sarahina-rahina makarya dados guru ring SDN 5 Bugbug. Sasuratannyané sané marupa artikel, puisi, miwah satua cutet naanin kawedar ring Orti Bali (Bali Post), miwah Médiaswari (Pos Bali). Lianan ring punika, dané taler dados pangremba ring Suara Saking Bali, Buratwangi, Jurnal Mawiguna, miwah Sanggar Kata.
Kakalih satua cutetnyané kawedar ring antologi Ngantiang Ujan (pupulan satua cutet pangawi Karangasem). Taler ngamedalang cakepan pupulan satua cutet mamurda Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candidasa (Pustaka Éksprési, 2018).


No comments