Puisi-puisi Pandé Jati; Jaya

Gagambaran I Gede Putra Ariawan


Jaya

Wibuh gebuh
Maulad tuyuh
Gupuh nutuh
Ngulati dayuh

Magulung gelung
Galungan makalung
Jaya katundung
Ratu mapayungKulit

makilit
ngakit kulit
untat untit mripit
wangsa cupit pait

sakit
warna mawarni jit
katah ngetah apit bukit
rérad rérod ngamel sepit


  
Joh
  
Joh pajalané mangukir
Tindakané nguci saling silir
Wates shastra ketes
Paglantes toyané empes

Pangapti kirang langkung
Ulap nekepin pangkung
Cekung ucapé degdeg
Ngapung tingkahé ngadegLeteh 

Matutuh neteh leteh
Sagara ngidung pakeh
Gunung maseseleh leh

Keleh-keleh masekar sabeh
Maniti mantra manah ongseh
Mangawi puri mapuara jejeh

Letuh matutuh peluh
Egar bingar makecuh
Kampuh kampih maikuh

Uduh sang mapituduh
Surya entasin damuh
Wulan masunar lemuhBhisama
  
Mupuk rńa ngukuh swarga
Agama nyaput mrana tiga
Warna mawarni ngampih ilih
WANGSA mamangsa nuwut pedih
Matiti pati nangun utpeti

Teleng tiling ulung malalung
Ngapung matungtung prungpung
Nyungsung masarung linglung
Matulung bhakti ngulah suwungPandé Jati
magenah ring Bangli. Mangkin dados pangremba ring Komunitas Bangli Sastra Komala.

No comments