Wisuda

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan: fangly-blog.blogspot.com

Wisuda ento, mula tenget. Sing main-main! Wiréh wisuda maka cihna sisyané suba tamat, dadi sarjana sujana, manut gelar akademik ané suba kapiolih.  Ento mawanan dina wisuda ento dahat kaapti, “Hari bahagia penuh haru yang menentukan masa depan,” kéto anaké ngorahang. 
Buka dinané jani, I Agus lakar mawisuda. Nuléngék mémé bapané ningalin pianakné menék ka panggungé.  Ngembeng-ngembeng paningalané, ningalin pianakné mabaju toga marérod ngantiang kuncir togané kisidanga ka kanawan.  
Agus... akhirnya kamu berhasil nak,” kéto méméné ngerenggeng, sambilanga ngusapin yéh paningalan aji sapu tangan. Kurenané ngelut sada niman gidat, “Papa terharu, Ma,” kéto ia kisi-kisi.  
Mbééé... boya ia dogénan ané masemu kéto. Makejang rerama ané pianakné mawisuda dinané ento paliatné sedih. Saja masi, bes pianaké nyidayang mragatang sekolah, anak tua kén ané tusing lega tur bangga? 
“Gedé Agus Dananjaya Surya Putra Maha Bhirawa Kandanéka Rahadi Manuraya,” mamunyi kalo kaloané ngaukin pianakné.  
“Pa... Giliran Agus Pa. Ayo ambil gambar! Cepetan Pa!” patilangkeb méméné maekin panggung. Tas kampékné ané gedé amun kisané ulung, sing runguanga! 
Cekrék... Cekrék... Cekrék.... Sénter pamotrékané pakeblétblét buka tatité.  
I Agus salamnina tekén anaké ané ngawisuda.  
“Selamat untuk Agus, kamu sudah berhasil diwisuda. Setelah wisuda ini, kamu mau melanjutkan studi, kan?” anaké ané ngawisuda matakon ramah pesaja. I Agus manggutan.  Buiiih... Hébat I Agus.  Mara mawisuda, jani suba ia lakar melanjutkan studi koné.  Pasti melanjutkan ka És Dua!
“Agus mau melanjutkan ke mana?” buin anaké ento matakon. Kenyemné manis ajér.  
I Agus kejengat kejengit ngusapin ngéngés, laut masaut. 
“SD Negeri 5 Sibetan, Bu,” saut I Agus anteb, seken pesaja! 
Mimih..... déwa ratu agung... Sing nyidang ngandet yéh paningalané. Tiang milu ngeling ningalin wisudané ento.... 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments