Puisi-puisi Pandé Jati: Bhisama

Potrekan IGA Darma Putra


Bhisama

Mupuk rńa ngukuh swarga
Agama nyaput mrana tiga
Warna mawarni ngampih ilih
WANGSA mamangsa nuwut pedih
Matiti pati nangun utpeti
Teleng tiling ulung malalung
Ngapung matungtung prungpung
Nyungsung masarung linglung
Matulung bhakti ngulah suwungNyapnyap

Nyarap mangulap
Liat mabasa ngandap
Sor singgih nyapnyap
Baat ingan alap
Maguru ngulah sengap
Guru lagu madon kapkap
Nguber ngebur nglebur
Kumbang kembang kasawur
Masuara suwung ngelur
Mantuk ngandong pitutur
Mapupur sepi kenyung matur
Kayun asah masah caturButa

Buta buti mabati
Batu bata mabhakti
Batiné batu buta
Bhaktiné bata mamata
Matané ulap ngalap sarat
Mikat sarat ngemu liat
Surut muput lulut
Lelakut mangut-mangutPesu

Nambung
Doh ngubuk buk
Ngamuk nyruduk payuk
Nambung
Ijuk majujuk
Ngincuk sasuduk
Nambung
Masuwuk ngumbar rabuk
Ical margi mantuk


Pandé Jati
magenah ring Bangli. Mangkin dados pangremba ring Komunitas Bangli Sastra Komala.

No comments