Ngon

Olih: IDG Trinandita

Sumber Gagambaran: outsiderart-magazine.blogspot.co.id

Ngon tuah kruna sané saderana, kruna sané maartos angob utawi héran, tusing percaya sekadi angob pisan.
Yéning dumunan sinah kruna ngon niki sering utawi dados orta sawai-wai. Napi ja sané wénten jeg samian anaké ngon. Yén indayang minab sekadi kebo mabalih gong. Bengong nlektekang sakéwala nénten uning napi sayuwaktianné punika. Niki boya ja ngawalek utawi nyelék-nyelékang jaman utawi kawéntenan aab jagaté duk punika. Niki wantah anggé gagambaran mangda alit-alité mangkin uning ring kawéntenané duk punika
Sekancan ané tumbén tepuk utawi tumbén ngenah sinah lakar dadi ngon-ngonan gumi. Wénten sampi léb sampun ngon, wénten nak buduh malaib dados ngon, wénten céléng mati jeg ngon, ngantos wénten motor ngaliwat sinah lakar ngon. Napi malih yéning wénten kapal terbang léwat sinah sampun makesami warginé nyihnayang rasa angob utawi ngon.
Duk punika informasiné kari akidik pisan. Yéning baosang ring tepengan tahun 70 ngantos 80an sinah doh pisan yéning saihang ring aab jagaté sekadi mangkin. Télevisi dados barang méwah pisan. Yéning dumun ring kantor camat wau wénten TV. Utawi ring balé désa. Yéning TV-né daweg nika siarannyané nénten sekadi mangkin 24 jam nonstop. Daweg nika siarannyané nénten sekadi mangkin. Yéning dina redité wau wénten acara uli semengan ngantos sawetara jam 12 siang. Soma ngantos saniscara siarannyané wantah uling jam 5 soré ngantos jam 12 peteng. Nika wantah 1 stasiun sané wénten TVRI wastané tyosan ring nika durung wénten.
Télpun duk punika taler dados barang langka. Kantor, rumah sakit, sekolah wau maduwé télpun, punika taler sané rumasuk nak sugih minab maduwé telepun. Daweg punika télpun umum sané keloktah anggé sarana komunikasi sareng kulawarga, misan, mindon, ponakan utawi gagelan.
Radio duk punika wantah dados sarana hiburan sané utama tur ngulangunin pisan, maduwé radio sampun sakadi maduwé tavé récorder sané merluang kasét. Jeg sampun sugih rasaang. Arang pisan daweg nika sané maduwé TV.
Yéning alat transportasi baosang. Sepéda motor napi malih mobil sinah nénten méweh jagi metékin akuda sané mresidayang numbas. Yéning di banjaran paling sané maduwé siki kalih kémanten. Nika sampun rumasuk anak sugih pisan.
Koran utawi surat kabar rumasuk barang langka, arang pisan anaké ring pedésaan jagi maduwé koran napi malih malangganan koran. Yéning polih uwékan koran sinah sampun jagi merebut ngwacén yadiastun uwékan koran sampun liwat.
Punika taler listrik, toya PAM sinah duk punika durung sekadi mangkin. Ring padésaan kari nganggé strongking, wénten nganggé damar sentir utawi lampu témplék sané mabahan bakar lengis gas.
Hiburan sané duk punika sané dahat kasenengin wantah mabalih film ring gedung bioskop sané wénten ring kota. Nika hiburan sané sanget marakyat. Yéning dina Galungan lan Kuningan sinah gedung bioskopé ramé uli semeng ngantos peteng. Jeg maembah kramané bajang truna cerik kelih teka lakar mebalih film. Daweg nika sané ngetop film India, film perang, utawi film percintaan.
Ring tepengan nika wénten sané mawasta bioskop masuk désa. Balé banjaré kaserung dadosané gedung bioskop. Kramané mayah karcis mabalih sambil negak léséhan di bataran utawi semén balé banjaré punika. Sakéwala daweg punika manah utawi kayun warginé girang. Dagangé sané maadolan keni imbas antuk keraméan penontoné sinah polih bati akéhan.
Nika, dados conto indik kawéntenané duk punika. Sakéwanten nika wau sebagian kecil utawi akidik sané kasurat. Akéh kari kawéntenan sané lianan.
Yéning saihang antuk kawéntenan sané mangkin sampun matiosan pisan. Hiburan ring paumahan 24 jam nonston. TV akéh canel-né wénten ANTV, Indosiar, SCTV, TvOne, Kompas TV, RCTI, TVRI Bali, Ntv, Global TV lan akéh malih sané tiosan. Jeg ten ngidaang ben metékin saking liuné. Napi malih sané sampun maduwé anténa parabola sinah akéhan malih chanel TV sané wénten kacingak tur tragia.
Indiké punika sané ngranayang sané mangkin informasi audio visual artosné informasi gambar lan suara sampun ngebekin kauripan i manusa sakadi mangkin. Durung malih kabaosan indik kemajuan téknologi komunikasi sané mawasta HP. HP sané simaluné tuah anggé nélpun, mangkin sampun akéh kawigunannyané. Boya ja anggé nélpun manten sakémaon sampun dados anggé internét, ngrereh berita, youtubé, goglé, whatshap, liné, bbm, facebook, vidéo call, mabalih vidéo, ningeh musik, inbox, mésénger, mabalih TV, ningehang radio, anggo mayah listrik, telpun,  ngantos anggo ngalih alamat utawi googlé map. Pokokné jeg lengkap.
Ditu suba ané ngeranayang maweweh-weweh manusané mangkin polih informasi utawi pengetahuan. Apa ané ada di luar negeri suba tawang uling dini. Apa buin ané ada di Bali. Jeg becat sajaan sekancan informasi masuk ka soang-soang jatma. Ada informasi ané sujati utawi seken. Ada informasi ané nguluk-uluk utawi hoaks ada masi informasi ané guyu tur macanda. Ento ngaranayang manusané jani patut bisa milah tur miih sekancan informasi ané ada. Tusing ja makejang bakat gugu.
Nah yén saihang ajak ipidan sinah ada ané patut dadi renungan utawi kenehang. Yén suba kéto aab jagaté jani sing ja pelih yéning jani lakar kéweh ngalih utawi nyingakin anak lakar ngon cara ipidan. Kénkénang lakar pesu kéneh ngon utawi angob yéning apa-apa ané ada di guminé ané kondén ngenah di arepé suba tawang malunan. Ada orta di Jakarta, dini suba nawang, ada kejadian di luar negeri masi suba tawang malunan, sinah ento ané mekada.
Sakéwala makejang ané suba ada jani sinah patut iraga syukuri utawi suksemaang. Nak makejang kemajuané misi jelé melah. Buka raos anaké wikan makejang madaging rwa bhinéda ento tuah ten dados pasahang. Yéning pidan liu anaké ngon yéning dados mangkin sampun dados akéh anaké maboya utawi tan rungu utawi cuék riantukan kahuripané tetep mamargi nganutin pamargin jaman. Sané becik ruruh anggé pangweruh lan penuntun urip, sané nénten manut patut joh entungan.
Yéning sané mangkin. Kantun wénten semeton sané ngon nika boya ja iwang yéning ngoné punika anggé dasar utawi tantangan sané anggén dasar nagingin sikian antuk ilmu pangweruh marupa ilmu lan téknologi sané anggé ngawantu ngalanturang kahuripan mangda idupé nénten ketinggalan kemajuan jaman sané sayan-sayan nincap nénten dados tambakin.

Saniscara, 10 Novémber 2017


I Déwa Gedé Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

22 comments:

 1. Daftar S128

  Modal Kecil Dan Untung banyak bermain bersama Agen Resmi Terpercaya di Indonesia ZEUSBOLA !!!

  Hanya dengan deposit yang kecil sudah dapat bermain berbagai jenis permainan dan meraih kemenangan yang luar biasa...

  Untuk Pendaftaran Free tanpa dipungut biaya apapun.. Tersedia DEPOSIT VIA PULSA Telkomsel XL Juga !!!

  Buruan jangan ditunggu lagi segera daftar dan bermain sesuka hati anda..

  Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Bisa Hubungi Kami Di :

  Whatsapp : 081333552228
  SMS : 081333552228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 2. Daftar S128

  Kabar Gembira, Sekarang sudah bisa DEPOSIT VIA PULSA Telkomsel XL

  Provider Tersedia Telkomsel (T-sel) Dan Xl (Axis)

  Segera Kujungi Agen Resmi Terpercaya ZEUSBOLA Dapatkan berbagai fasilitas dari Agen ZEUSBOLA sekarang juga !

  Untuk Pendaftaran dan Informasi Lebih Lanjutnya Hubungi Di :
  Whatsapp : 081333552228
  SMS : 081333552228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 3. Raih Keberuntungan Anda Bersama Situs Taruhan Online Terpercaya DI Indonesia

  Segera Deposit Via Ovo, Deposit Via Pulsa Di Agen Resmi http://zeusbola.biz

  Buruannn !!! Jangan ketinggalan dengan penggemar taruhan Lainnya.

  Nikmati Keseruan Fasilitas Hingga Sensasi Permainan.

  Hanya Dengan 1 Userid Sudah dapat mengakses seluruh permainan.

  Untuk Info Lebih Lanjutnya Hubungi Contact Resmi zeusbola :
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  #AplikasiOvoPay #DownloadAplikasiOVO #DepositViaOvo #depositpulsa #depositviapulsa #depositpulsabola #depobola #depositbolaonline #taruhanbolaonline #depositpulsabolaonline #bolaonline #sbobet #sbobetonline #agensbobet #agendepositpulsa #depositviaovo #depopakaiovo #judipakaiovo

  ReplyDelete
 4. Link Alternatif Zeusbola Terbaru Di Indonesia

  zeusbola Agen Judi Terpercaya Di Indonesia

  Mulai Dari Deposit Pulsa Bisa Bermain Di Semua Permainan !

  Agen Judi Yang Online 24 JAM Siap Untuk Melayani Anda ^^

  Bermain Dan Capai Level Tertinggi Mendapatkan Hadiah Honda CBR NEW !!!!!

  Ayo Buruan Gabung Sekarang Juga !!


  Contact Kami :

  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  Kunjungi Juga :

  https://linkzeusbola.com/
  https://zeus365.net

  ReplyDelete
 5. Bergabung & Bermain Bersama Agen Resmi Terpercaya Di Indonesia zeusbola !!

  Raih Keberuntungan Hingga Keuntungan Dan Dapatkan Reward Jutaan Rupiah & CBR RED 250RR New!

  Tersedia Deposit Via ATM Lokal Indonesia, Deposit Via Pulsa, Deposit Via Ovo Dan Masih Banyak Lainnya !!

  Dapatkan Berbagai Bonus Promo Menarik Dari Agen ZEUSBOLA!


  Contact Kami :
  Link : http://zeusbola.biz
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  Kunjungi Juga :

  https://linkzeusbola.com/
  https://zeus365.net

  ReplyDelete
 6. Agen Judi Terpercaya Yang Bisa Melakukan Top Up Melalui Via All Bank Lokal Indonesia !!!

  Support Transaksi Deposit Via OVO, DEPOSIT VIA PULSA !!

  Zeusbola Selalu Memberikan Fasilitas Mewah & Mantap Untuk Para Penggemar Taruhan Online.

  Hanya Dengan Deposit Pulsa & OVO Sudah Bisa Bermain Dan Meraih Keuntungan Yang Besar Jutaan Rupiah Hingga Sepeda Motor !!

  Contact Kami :

  Link : BOLAZEUS,COM " GANTI , DENGAN . "
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  Kunjungi Juga :

  https://linkzeusbola.com/
  https://zeus365.net

  zeusbola
  http://bolazeus.com/

  ReplyDelete
 7. AGEN SABUNG AYAM TERPERCAYA DI INDONESIA!!

  Zeusbola Agen Sabung Ayam Terpercaya

  Hanya Dengan deposit Via Atm, Deposit Via Ovo, Deposit Via Pulsa Sudah Bisa Bermain ^^

  Arena Yang Di Siarkan Secara LIVE !!

  Ayo Daftarkan Dirimu Sekarang Juga !

  Ajak Teman Dan Kerabat Mu Untuk Bermain ^^

  Kami Tunggu Kedatangannya yaa

  Kami Siap Melayani 24 JAM NONSTOP!!


  Hubungi Contact Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut :

  Link : BOLAZEUS,COM " GANTI , DENGAN . "
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  zeusbola
  http://bolazeus.com/

  ReplyDelete
 8. http://bolazeus.biz/ Agen Sabung Ayam Deposit Menggunakan Ovo, Deposit via Pulsa Telkomsel/Xl/Axis Terpercaya!!

  Salurkan Bakat & Hobby Anda Sekarang Juga Bersama AGEN BOLAZEUS

  Segera Bergabung Sekarang Juga! Jangan Sampai Ketinggalan.!

  KLIK DISINI REGIS " https://s128.site/ "

  Hubungi Contact Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut :

  Link : BOLAZEUS,COM " GANTI , DENGAN . "
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228


  #SitusDepositViaPulsa #depositviapulsa #agenSitusDepopulsa #agendepopulsa #agendepopakaiovo #depositviaovo

  ReplyDelete
 9. Anda Hobby Taruhan Sabung Ayam ??!!

  Disini Tempat yang Tepat " ZEUSBOLA " Agen Sabung Ayam Online Terpercaya Di Indonesia!!

  Buruann, Join Sekarang Untuk Mendapatkan Berbagai Fasilitas Mewah Dari Agen Terpercaya

  • Layanan Customer Service Online 24Jam
  • Agen Resmi Bersertifikat Resmi Dari Pusat S128, Sv388, Kungfuchicken
  • Menerima Deposit All Bank Lokal Indonesia
  • Menerima Deposit Via Pulsa Telkomsel, Xl/Axis
  • Menerima Deposit Via Ovo
  • Pelayanan Terbaik, Teraman Dan Terpercaya ( FAST RESPON )


  Hubungi Contact Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut :

  Link : BOLAZEUS,COM " GANTI , DENGAN . "
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  ReplyDelete
 10. TIDAK PUNYA SALDO UNTUK BERJUDI ?? TAPI MEMILIKI BANYAK PULSA ???

  SEGERA SEKARANG DAFTAR DI zeusbola DAPATKAN DEPOSIT VIA PULSA !!

  MINIMAL DEPOSIT HANYA 25RB SAJA BOSSKUUU !!!!

  http://bolazeus.com/ JUGA MENYEDIAKAN BERBAGAI FASILITAS SEPERTI DEPOSIT VIA PULSA, DEPOSIT VIA OVO, DEPOSIT VIA ATM BANK LOHH !!!

  BURUAN DAFTAR DAN MAINKAN GAMES KEGEMARAN ANDA BERSAMA SITUS BETTING ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA !!

  UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUTNYA HUBUNGI :
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 0813-3355-2228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  #SitusDepositViaPulsa #depositviapulsa #agenSitusDepopulsa #agendepopulsa #agendepopakaiovo #depositviaovo
  #sabungayam #aduayam #situssabungayamonline #sabungayamonline #s128online #s128sabungayamonline

  ReplyDelete
 11. Daftar Slot Deposit Menggunakan Ovo 24Jam Bersama Agen http://bolazeus.com/ Terpercaya di Indonesia

  Daftar Sekarang Menggunakan Akun OVO Anda Disini!!
  Berapapun Akan dibayar TUNTAS!!!!!!!!

  Jangan sampai Ketinggalan Deposit menggunakan Ovo Bersama Agenzeusbola

  Mudah, Praktis, Cepat Serta Aman Deposit Pakai Ovo Di Zeusbola

  UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUTNYA HUBUNGI :
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 0813-3355-2228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 12. AGEN SABUNG AYAM ONLINE TERBAIK, TERAMAN & TERPERCAYA DI INDONESIA!!

  DEPOSIT SEKARANG JUGA MENGGUNAKAN ALL ATM LOKAL INDONESIA, DEPOSIT VIA PULSA, DEPOSIT VIA OVO !!

  TIDAK PERLU TAKUT BANK OFFLINE, GANGGUAN DAN KENDALA LAINNYA UNTUK TRANSAKSI BERSAMA http://bolazeus.com/

  Hubungi Contact Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut :

  Link : BOLAZEUS,COM " GANTI , DENGAN . "
  LINE : zeusbola
  Whatsap : 081333552228
  BBM : BOLAZEUS

  ReplyDelete
 13. Permainan Poker Paling Seru Bersama Winning303...
  Menghadirkan IGpoker..

  Dengan 1 User ID, Sudah Dapat Bermain 8 Games Kartu Populer :
  1. Texas Poker
  2. Omaha Poker
  3. Domino QQ
  4. Ceme Keliling
  5. Bandar Ceme
  6. Capsa Susun
  7. Bandar Capsa
  8. BIG 2

  Tunggu Apa Lagi, Ayok Segera Daftarkan Diri Anda Bersama Kami Di Winning303

  Informasi Lebih Lanjut, Silakan Hubungi Kami Di :

  - WA : +6287785425244

  ReplyDelete
 14. Winning303 Agen Terpercaya dan Terpopuler saat ini..
  Menawarkan banyak permainan seru yang bisa anda mainkan sekarang juga..
  Jangan ragu karena agen Winning303 merupakan agen resmi betting online yang terpercaya...
  Bonus New Member Slot 15%
  Bonus New Member Poker 10%
  Bonus New Member Sportsbook & Live Casino 20%
  Bonus Deposit 10% Setiap Hari
  Bonus Cashback 5-10%
  Bonus 100% 7x Kemenangan Beruntun Sabung Ayam
  Diskon Togel Hingga 65%
  Bonus Rollingan Slot 1%
  Bonus Rollingan Poker dan Live Casino 0.5%

  Yang Lain Sudah Bergabung...Sekarang Giliran Anda....

  Customer Service 24 Jam
  Hubungi Kami di :
  WA: +6287785425244

  ReplyDelete
 15. Donaco Poker Sebagai Situs Agen Poker Online Uang Asli Yang Menyediakan Transaksi Dari Bank Bca, Bni, Bri, Mandiri dan Danamon Memberikan Minimal Deposit Yang Sangat Murah Serta Menyediakan Hadiah Jackpot Setiap Harinya Dan Bisa Bermain Dengan Para Player Dari Seluruh Kota Yang Ada Di Indonesia.

  Waktu Yang Relatif Singkat Dalam Semua Proses Transaksi Akan Semakin Membuat Para Member Betah Dan Puas.

  Hubungi Kami Secepatnya Di :
  WHATSAPP : +6281333555662

  ReplyDelete
 16. punya Aplikasi DANA????binggung car agent dengan Depo via DANA???
  mari gabung saja dengan kami di Donaco Poker.
  dapatkan Ragam bonus menarik dari kami
  Info hub.
  WA : +6281333555662

  ReplyDelete
 17. Artikel kamu bagus gan! aku selalu menunggu artikel kamu.. Sebagus artikel di site ini www.peduliayam.net coba cek deh gan..

  ReplyDelete

 18. Penasaran dalam permainan slot isoft bet????
  mau coba bermain tanpa deposit???

  Klik >>>>>>> Demo isoft bet

  Informasi Lebih Lanjut, Silakan Hubungi Kami Di :
  WA : +6287785425244

  ReplyDelete
 19. Dapatkan Bonus Rollingan hingga 0.5%
  Hanya di Donaco Poker
  Mari gabung segera bersama kami dan dapatkan beragam bonus bersama kami.
  Hub kami.
  WHATSAPP : +6281333555662
  CS 24 JAM

  ReplyDelete
 20. Permainan Slot Terlengkap dan Terbaik Dengan RTP Tertinggi Saat ini...
  Winning303 Menjadi Best Slot Agent Saat ini...
  Menawarkan Ratusan Permainan Slots Terbaiknya...
  -Pragmatic Play
  -Game Play
  -Microgaming
  -Spadegaming
  -PlayNGO Slot
  -Playtech
  -Top Trend Gaming
  -Habanero
  -Joker Gaming
  -SimplePlay Slot
  -I SoftBet
  -CO9
  -SBO Slot
  -Red Tiger Gaming

  Pengalamanan Seru Akan Anda Dapatkan Disini...

  Dapatkan Bonus New Member 15% Langsung!!

  Segera Bergabung Dengan Kami...Dapatkan Juga Bonus Rollingan Setiap Hari....
  Klik >>>>>>> Daftar

  Hubungi Segera:
  WA: 087785425244
  Cs 24 Jam Online

  ReplyDelete