Puisi-puisi Komang Juniarti Widyasanti; Wikan


Gagambaran Manik Sudra

Suksés

Siki, Loro, Telu.....
            Ulian liu maan gaé
Kasaub makejang
            Sing takut sing jerih
Ento madan suksés??
            Suksés nak liu ngelah pipis?

Sugih nadak,
            Uma linggah kagelahang
Kéto madan suksés??
            Sekadi gedé kayu gedé papanné...
Ento suba madan suksés!
            Seken....suksés nak liu ngelah pipis...

Sané ening dadi butek
            Ulian nagih suksés
Keneh gedé, nyaub gaé
            Sulur idep, sulur idup
Embasé puniki, dadi manusa mayadnya
            SUKSÉS....
            solah laksanané apang melah, sampunang bes kedropon,
 yening pipis manten anggén tetujon, sami pacang kaon....Wikan

Sugra gusti guru....
“Wajebhir wajiniwati”
nika sampun gusti guru
i raga idup ring guminé
malajah.....
ngrereh kawikanan
            Wikan ngaturang astiti bakti
                   wIkan mayadnya
                              wiKan mabaos
                                       wikAn maparilaksana
                                                i raga   wikaN
                                    santukan malajah
                                    pandidikan punika sané ngranayang
                                    kaanggén ngukur unggul
                                    sekadi kropak majalan...


Komang Juniarti Widyasanti
Mahasiswi Sastra Bali Unud.

No comments