Pitrayana


Olih: I Nengah Konten

Gagambaran Nyoman Lempad

            Sajeroning cakepan suci Sarasamucaya (26.391) maosang: "Rwa tika marga ngaranya, hana pitryana, ika sang grhasthakarma, sang makanustana puja pancayajnadi, pitryana ngaranika marga tinutnia, kunang ika sang nistrsna, tyaktaparigraha, kewala atinggal, dewayana ngaranika marga tinutnira." Puniki mateges: Wénten kakalih pamargi sané patut marginin inggih punika pamargi Pitrayana lan pamargi Déwayana, jadma sané nglaksanayang grahasta, inggih punika jadma sané parilaksanné ngalaksanayang puja, puja inggih punika sane nglaksanayang Panca Yadnya, puniki kabaos pitrayana pamargi sane kamarginin, jadma sané sampun prasida ninggalin sané kabaos alam keduniawian, puniki pamargi déwayana sané prasida kamarginin.
            Sajeroning bebaosé mangkin sané prasida pacang baosang inggih punika indik pamargi pitrayana. Jadma sane ngamarginin pitrayana sané dados dasar pamargi inggih punika wantah nglaksanayang sané marupa: Yadnya, tapa, yama, nyama, lan cistacara brata, risampuné prasida manggihin sané kabaos alam surga, sakéwala ipun malih mawali utawi numitis kajagaté, kémaon kamoksané sané patut kautsahayang olih jadma sané wijaksana, napi mawinan asapunika? Krana ipun nénten malih kaingkup olih kelahiran, yusa tua, lan kematian.
            Puniki kasengsaran ring alam surga, risampuné usan ngrasayang asil parilaksanané sané prasida ngawinang ipun manggihin alam surga, puniki kaimbayang asil parilaksanané sakadi sekar ipun sampun layu sané kasumpayang ring rambut jadma sané magenah ring alam surga, risampuné telas asil parilaksananné sané kanikmatin, punika prasida malih nganikmatin kasengsaran. Yéning sampun runtuh saking alam Déwa, banget mageng kasengsaran sane kapolihang rauh ka alam Brahma, asapunika kawéntenan kasengsarané.
            Ring alam neraka asapuniki kawéntenané, makéh siksaané sané katandakin, yéning ipun numitis kajagaté, ipun jagi dados beburun sakadi: beburon liar, beburon jinak, beburon melata, ular, lan sané siosan, asapunika kasengsaran sané katandakin ring pitra loka, ring manusa loka senang lan sedih sané katandakin.
            Asapunika kasengsaran-kasengsaran sané kapolihang, risampuné asapunika kawéntenané palasang angga sarirané saking kasengsaran punika, sampunang nyengsaraang angga sarirané, mawastu angga sarira punika kabaos samitra, kabaos taler angga sarira punika meseh, yening sayang ring angga sarira mautsaha mangda prasida ngamolihang sané kabaos moksa. Sané prasida ngawinang ngamolihang kasengsaran, yéning paminehé punika kaingkup olih hawa nafsu lan kakotoran. Risampuné paminehé punika suci, ical hawa nafsu punika sané kabaos prasida ngamolihang moksa. Punika kabaos prasida ngalintangin pamargin kauripan. No comments