Cakepan Sastra Bali Modéren Makulit Selem Polih Hadiah Sastera Rancagé 2018


Cakepan Bulan Sisi Kauh lan Sang Pangawi I Gde Agus Darma Putra

Cakepan sané kulitnyané madasar warna selem, magambar damuh ring tungtung ambengané, miwah madaging lengkara Bulan Sisi Kauh puniki ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé 2018. Sira sané ngawi cakepané punika? Nénten ja tios wantah Nirguna utawi I Gdé Agus Darma Putra.
Cakepan Bulan Sisi Kauh Puniki wantah pupulan prosa liris sané madaging 44 prosa liris. Manut Juri Sastera Rancagé antuk cakepan mabasa Bali, I Nyoman Darma Putra, pupulan prosa liris puniki embas antuk basa Bali sané kuat, seger, miwah orisinil. “Maka 44 prosa liris puniki nuntun sang pangwacen nuju hutan kata-kata pinaka titi nuju ka penyadaran néwék wiadin ring luar,” ucap Darma Putra.
Indiké puniki, manut Darma Putra pacang kapanggihin ring prosa liris sané mamurda Bibi. Puniki dagingnyané: Wantah kenyung Bibi, sané dados ubad tiangé/ Titiang nyadia mapengayah/ Getih tiangé anggén ngwangsuh sariran bibi.
“Risampune kanilai samian cakepan mabasa Bali warsa 2017, kapolihang yéning cakepan Bulan Sisi Kauh Puniki pinaka pemenang Hadiah Sastera Rancagé warsa 2018 antuk sastra Bali,” imbuhnyané.
Ring warsa 2017 embas nem cakepan sastra Bali Modéren. Yén bandingang ring warsa sadurungnyané kirangan malih petang cakepan, krana sadurungnyané embas 10 cakepan. Maka  nem cakepan punika wantah Jogéd lan Bojog Lua ané Setata Ngantiang Ulungan Bulan rikala Bintangé Makacakan di Langité (satua cutet, I Putu Supartika), Surat Uli Amsterdam (satua cutet, Ketut Sugiarta), Cetik Dadong Tanggu (satua cutet, Wayan Selat Wirata), Gebug Éndé (puisi, IW Wikana-Seraya), Sangsiah Kélangan Somah (puisi, I Gdé Nala Antara), miwah Bulan Sisi Kauh (prosa liris, Nirguna utawi I Gdé Agus Darma Putra).
Lianan ring kakawian taler wénten jurnal online Suara Saking Bali, taler grup facebook Bangli Sastra Komala sané mligbagang indik sastra Bali modéren lan maduwé anggota 1.078. Wénten taler penghargaan Gerip Maurip sané kagagas olih I Madé Sugianto, sané taler maduwé penerbitan Pustaka Éksprési. Taler ring warsa 2017, sampun kalaksanayang ping pitu pabligbagan wiadin bedah buku sastra Bali modéren. (sup)

No comments